MENU

CE-märkning av tryckbärande anordningar

  1. Från A till Ö
CE-märkning med TÜV NORD CE-märkning med TÜV NORD CE-märkning med TÜV NORD CE-märkning med TÜV NORD

CE-märkning är ett krav för att få sälja tryckbärande anordningar inom EES

Europakommissionen har, för att underlätta fri rörlighet av varor och tjänster, men också för att skydda unionens medborgare, utgivit ett antal direktiv, för att reglera konstruktion och tillverkning av ett antal tekniska anordningar. Bland dessa finns maskiner, tryckbärande anordningar och hissar. De allra flesta av dessa anordningar skall i slutändan, som ett bevis på att konstruktion och tillverkning har utförts enligt tillämpligt direktiv, förses med CE-märkning. Om ett tredjepartsorgan har varit involverat (anmält organ/ Notified Body) skall även detta anmälda organs identifikationsnummer visas i anslutning till själva CE-märket. CE står för conformité européenne. 

CE-märkning är en märkning inom EES-området som krävs för att få sälja ett antal produkter i regionen. CE-märkningen är ett krav oavsett om produkten har tillverkats inom EES eller utanför. Skall den säljas inom EES måste den vara CE-märkt. Kraven som ställs för CE-märkning berör säkerhet, hälsa och miljöskydd och det som krävs av er som tillverkare är att ni har teknisk dokumentation vilka visar på att ni följer kraven. De produktkategorier som omfattas är bland andra:

Vi arbetar i ett stort nätverk, där vi och våra partners har kompetens inom alla kategorier ovan.  

Följer ni svensk lagstiftning och praxis följer ni sannolikt kraven för CE-märkning

Hur vet ni som tillverkare då att ni omfattas av kraven enligt CE-märkningen? Ett fördelaktigt sätt att hantera CE-märkningen är att följa så kallade harmoniserade standarder. Harmoniserad standard är en standard vilken uppfyller kraven enligt CE-märkning. Detta ger er ramar och tillvägagångssätt istället för att behöva vända er till direktivet direkt. I vissa fall behöver produkterna testas av ett anmält organ. Om inte måste ni kontrollera själva att de följer kraven och då kan ni hantera detta internt alternativt få en objektiv bedömning på det. Importörer och exportörer av tillverkade varor inom kategorierna ovan har krav på sig att kontrollera så de grundläggande kraven följs och kan således ej nöja sig med att en vara är CE-märkt. Våra nationella lagar och regler är harmoniserade vilket innebär att om ni som tillverkare följer svensk lagstiftning och praxis uppfyller ni med största sannolikhet kraven i CE-märkningen.

Mikael Tegnér

Affärsområdeschef
Mikael Tegnér har lång erfarenhet från processindustrin och hjälper dig gärna med dina frågor!

+46 10 474 99 21

mtegner@tuv-nord.com

linkedin mikael-tegnér-6a4b97

Kontakta Mikael!
Jag hjälper dig med allt från offertförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.