PEFC-certifiering för hållbart skogsbruk

PEFC - säkerställa ursprung

Spårbarhetscertifieringen (”chain of custody”, COC) enligt PEFC står för trä- och pappersprodukter från hållbart skogsbruk. Skogscertifieringen enligt PEFC (Forest Management-certifiering) är till för att intyga hållbar förvaltning från skogsföretagen.

PEFC-certifieringen förenar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. PEFC-certifieringen är optimalt anpassad efter strukturerna inom det nordiska skogsbruket och är internationellt erkänd. Med sigillet visar PEFC-certifierade företag ett engagemang för miljön och etiskt handlande. Träet kan alltid identifieras i alla förädlings- och handelssteg.

 

PEFC Zertifizierung PEFC Zertifizierung PEFC Zertifizierung PEFC Zertifizierung

Kontrollerad produktkedja för trä-, tryck- och pappersprodukter

Trä som produceras i PEFC-certifierade skogar skall nå kunden med PEFC-märket: Till konsumenterna hör massafabriker, pappersfabriker, tryckerier och förlag. Därför måste avverknings-, handels- och process-, och detaljhandeln vara certifierade för att säkerställa träråvarans PEFC-ursprung: PEFC Chain-of-Custody (CoC) eller en produktkedjecertifiering.

Fördelar med PEFC-certifieringen

PEFC-certifierade företag visar ett engagemang för miljön och etiskt agerande. Träet kan alltid och entydigt identifieras i alla förädlings- och handelssteg. En kontroll respektive certifiering genom TÜV Nord CERT GmbH ger företag och deras partner på marknaden fördelar, som till exempel:

 • Ökat förtroende genom intyg att bestämmelserna för en globalt erkänd standard uppfylls
 • högre acceptans för träet respektive träprodukten hos kunder och konsumenter som värdesätter en pålitligt ursprungsgaranti
 • Ni attraherar nya kundgrupper som beaktar miljö och hållbarhetsperspektivet i sina inköp.
 • användning av det erkända PEFC-märkningen är ett starkt marknadsföringsinstrument gentemot konkurrenter som inte har den här certifieringen
 • ursprungsintyg att träet inte kommer från kontroversiella källor
 • hållbarhet tack vare korta transportvägar – dokumenterat genom att ange en specifik ursprungsregion.

Frågor och svar om PEFC-certifiering

Vad står PEFC för?

Programme for the Endorsement of Forest Certification

Vilka tjänster erbjuds?

Certifiering för trävaruhandeln, träförädling, papper och tryckerier enligt PEFC-produktkedjan

Vilka företag hör till certifieringens målgrupp?
 • Företag i branscher som förädlar trä eller träfiber såsom: sågverk, trävaruhandeln, möbeltillverkare, papperstillverkare, förlag eller tryckerier
 • Små företag kan använda en fördelaktig gruppcertifiering
 • För företag med flera säten, filialer eller dotterbolag är en paraplycertifiering möjligt
 • TÜV NORD erbjuder revision av paraplycertifikat i alla storlekar – från regionalt till globalt – samt kombinationer med andra certifieringssystem
Vilka förutsättningar finns för certifieringen?
 • Val av vilket system som är relevant
  A. System för fysisk uppdelning: PEFC-trä resp. -papper strikt separerat från ej certifierat material
  B. Procentsystem med exakt övervakad blandning med trä eller träfiberprodukter från kontrollerade källor
 • Intyg över anskaffning av PEFC-trä- resp. pappersprodukter, lagerbehållning, ev. produktionsförluster och sålda PEFC-produkter
 • Intyg över ett ledningssystem, med vilket leverantörskontrollerna, interna kontroller och registreringar kan säkerställas
PEFC-certifieringen: Vad händer sen?

Efter godkänd rapport utfärdar TÜV NORD en certifiering för den kontrollerade delen av produktkedjan. Certifikaten är giltig i fem år; varje år genomförs uppföljningsrevisioner. TÜV NORD täcker med omfattande know-how många olika certifieringsområden från en instans. Vid certifieringen enligt flera system kan man på det här sättet nyttja synergieffekter, vilka leder till tydliga kostnadsbesparingar. Med ett fullt utbyggt nät av specialiserade revisorer i Norden och nästan alla europeiska grannländer garanterar TÜV NORD att era önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt på plats.

Vem certifierar ert företag?

TÜV NORD täcker med omfattande know-how många olika certifieringsområden från en instans. Vid certifieringen enligt flera system kan man på det sättet nyttja synergieffekter som leder till tydliga kostnadsbesparingar. Om ni skulle ha specifika frågor, kontakta våra specialister inom PEFC.

Din väg till PEFC-sigillet

 1. Förfrågan och kontroll av certifieringsberedskapen
 2. Ta fram offert
 3. Anlitande av TÜV NORD CERT GmbH
 4. Revisionsplanering
 5. Revisionsgenomförande
 6. Revisionsrapport och utfärdande av certifikat

Observera: Även paraplycertifieringar är möjligt, samt även en koppling med en certifiering av ledningssystem enligt ISO 9001 resp. ISO 14001.

Kontakta Carl!

Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

Dr. Carl HöckeRevisionsledare
Carl är Revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, Blauer Engel

Tel.: +49 160 888 7156
certifiering@tuv-nord.com