CE-mærkning af trykbærende udstyr

ce-mærkning ce-mærkning ce-mærkning ce-mærkning

CE-mærkning af trykbærende udstyr kræves i EES-området

Europakommissionen har for at lette fri bevægelighed af varer og tjenester, men også for at beskytte unionens medborgere, udgivet et antal direktiver for at regulere design og fremstilling af et antal tekniske enheder. Blandt disse findes maskiner, trykbærende udstyr og elevatorer. En del af disse enheder skal til sidst, som et bevis på at design og fremstilling er udført ifølge gældende direktiv, forsynes med CE-mærkning. Hvis en tredjepart har været involveret (godkendt organ) skal dette godkendte identifikationsnummer vises til sidst på selve CE-mærket. CE står for conformité européenne.

CE-mærkning af trykbærende udstyr er en mærkning i EES-området, der kræves for at få tilladelse til at sælge et stort antal produkter i regionen. CE-mærkning er et krav, uanset om produktet er fremstillet indenfor EES eller udenfor. Skal produkterne sælges indenfor EES-området, skal de være CE-mærket. Kravene, der stilles, for at opnå CE-mærkning, relaterer sig til sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse, og det, der kræves af dig som producent, er, at du har teknisk dokumentation, der viser, at du overholder kravene. De produktkategorier, der er omfattet, er blandt andre:

  • Trykbærende udstyr
  • Elektrisk udstyr
  • Maskiner
  • Medicinske produkter
  • Elevatorer
  • Personligt beskyttelsesudstyr 

Vi arbejder i et stort netværk, hvor vores partnere har kompetencer inden for alle ovennævnte kategorier.

CE-mærkning for dig som producent

Hvordan ved du som producent, at du er omfattet af kravene i henhold til CE-mærkning? En fordelagtig måde at håndtere CE-mærkningen på, er at følge de såkaldte harmoniserede standarder. En harmoniseret standard er en standard, der opfylder CE-mærkningskravene. Dette giver dig nogle rammer og en fremgangsmåde, så du ikke behøver at orientere dig i direktivet direkte. I visse tilfælde kræves det, at produkterne testes af et bemyndiget organ. Hvis ikke sker, skal du selv kontrollere, at kravene er opfyldt, hvorefter du kan håndtere det internt, alternativt få en objektiv bedømmelse. Importører og eksportører af forarbejdede varer inden for ovennævnte kategorier er omfattet af et krav om at kontrollere, at de grundlæggende krav følges, og det er derfor ikke tilstrækkeligt, at et produkt er CE-mærket. Vores nationale love og regler er harmoniserede, hvilket betyder, at hvis du som producent følger dansk lovgivning og praksis, så opfylder du højst sandsynligt kravene til CE-mærkningen.

Kontakt Hans!

Har du spørgsmål omkring Svejsning, trykbeholdere og PED så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!

Hans Erich AndresenInspektør
Hans er en yderst hjælpsom inspektør som kan det meste inden for bl.a. svejsning, beholdertryk og PED.

Tel.: +45 26 88 75 04
handresen@tuv-nord.com