MENU

Besiktning av tryckkärl och övriga trycksatta anordningar

  1. Från A till Ö
Besiktning av tryckkärl och trycksatta anordningar Besiktning av tryckkärl och trycksatta anordningar Besiktning av tryckkärl och trycksatta anordningar Besiktning av tryckkärl och trycksatta anordningar

PED och AFS 2005:2 definierar kraven för besiktning av en trycksatt anordning

Trycksatta anordningar är samlingsordet för tryckbärande anordningar enligt PED och trycksatta anordningar enligt svenska föreskriften AFS 2005:2. Tryckkärlets kondition kan vara skillnaden mellan en kontinuerlig drift och kostsamma driftavbrott, i vissa fall även hälsorisker. Besiktning måste göras. Låt oss nu göra det bästa av situationen! Vi på TÜV NORD tror att detta görs främst med en gedigen kompetens och flexibilitet, samtidigt som våra besiktningsmän strävar efter att hjälpa kunden snarare än att stjälpa. Utöver själva besiktningsintyget kan ni som kund alltså alltid förvänta er något mer, det är vårt löfte.

 

 

Exempel på trycksatta anordningar och regelverk

Vad är då en trycksatt anordning? Här kommer några exempel:

 • Pannor
 • Rörledningar
 • Vakuumkärl
 • Processkärl i processindustrin (olja, gas, kemi)
 • Cisterner
 • Gassystem
 • Vattentankar med innertryck (hydroforer eller varmvattenberedare)
 • Tryckluftsbehållare
 • Värmeväxlare 

Några av regelverken som berör tryckkärl och trycksatta anordningar:

 

 

Det här visste du inte om besiktning av tryckkärl

 • Riskbedömning av er anläggning är ett krav från Arbetsmiljöverket
 • Besiktning av trycksatta anordningar delas upp i tre besiktningsklasser: A, B och C där C ej är besiktningsplikt
 • Skall ni tillverka trycksatta anordningar för export utanför EU, kan vi kontrollera detta (till exempel enligt ASME)
 • Har ni även anläggningar i Norge kan vi utföra besiktningar enligt norska föreskrifter

TÜV NORD bedömer, stöttar och guidar er bland regler, lagar och förordningar, nationellt som internationellt, som ackrediterade av SWEDAC enligt ISO 17020 och 17065. Arbetsmiljöverket (AV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är några av de instanser vi har gedigen erfarenhet från. Tillsammans med våra partners tillhandahåller vi och koordinerar vid behov alla tredjepartstjänster ni behöver.

Mikael Tegnér

Affärsområdeschef
Mikael Tegnér har lång erfarenhet från processindustrin och hjälper dig gärna med dina frågor!

+46 10 474 99 21

mtegner@tuv-nord.com

linkedin mikael-tegnér-6a4b97

Kontakta Mikael!
Jag hjälper dig med allt från offertförfrågningar till tekniska frågor.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details