Certifiering av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN 1090

EN 1090 Certifiering EN 1090 Certifiering EN 1090 Certifiering EN 1090 Certifiering

EN 1090 Certifiering är ett lagkrav i EU

Från och med den 1 juli 2014 måste serietillverkade byggprodukter som tillverkats eller saluförs i Sverige, eller annat EG land, CE-märkas och uppfylla kraven enligt CPR (Byggproduktförordningen). För bärverkskomponenter av stål eller aluminium gäller den harmoniserade standarden SS-EN 1090. Tillverkar ert företag strukturella byggprodukter av stål eller aluminium är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera. Kraven har uppkommit då dessa stålkomponenter eller byggnadsverk har definierats som säkerhetskritiska.

Varför utföra en EN 1090 Certifiering?

  • Ett lagkrav som måste följas för att sälja produkter inom EU
  • Stärker varumärket genom ett internationellt gångbart bevis som majoriteten av inköparna hos entreprenörerna kräver

Kraven gäller ej alla företag men det finns några grova hållpunkter för att se om ni omfattas eller ej.

  • Är produkten ert företag tillverkar gjort av stål eller aluminium?
  • Är produkten bärande?
  • Är produkten installerad på permanent-basis?

Om så är fallet berörs ni med största sannolikhet av de lagkrav som CPR och därmed EN 1090 ställer och måste således anlita ett anmält organ (notified body) som TÜV NORD. Vi stöttar er i processen fram till certifiering om detta önskas.

När ni som tillverkande företag bestämt om ni omfattas av kraven och således behöver CE-märka era produkter är nästa steg att bestämma vilken Execution Class (EXC) ni omfattas av. EXC är indelade från ett till fyra där fyra är de mest säkerhetskritiska komponenterna (till exempel byggordningar till offentliga byggnader). Majoriteten av byggprodukterna som omfattas av EN 1090 faller in under EXC två.

Om du önskar att se vårt certifieringsschema så kontakta Björn Wendtsson, bwendtsson@tuv-nord.com

EN 1090 - Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång?

Factory production control (FPC) är en processgaranti som krävs av EN 1090

Ett grundläggande CE-märkning krav av byggprodukter är att tillverkningsföretaget har ett certifierat tillverkningskontrollsystem (Factory production control = FPC) vilket garanterar att produkterna har utvecklats, konstruerats, köpts, producerats och monterats på rätt sätt. FPC-systemet måste certifieras av ett anmält organ och är således inget ni själva kan hantera.

Utförs svetsning av produkterna måste tillverkaren även ha ett dokumenterat svetskvalitetsledningssystem (WQMS), vilket kan liknas med ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 specifikt för svetsning. Ytterligare ett annat krav är att en person på ert företag måste vara utsedd svetskoordinator (RWC) som ansvarar för alla svetsaktiviteter. 

Utnyttja helhetslösning inom tredjepartsgranskning

Både FPC, WQMS och RWC hänger ihop med ISO certifiering 9001 och EN ISO 3834. Har ni ett sedan tidigare ett certifierat ledningssystem skall processen för att få en EN 1090 Certifiering inte vara några större utmaningar. Är ni idag redan certifierade och intresserade av att byta går detta utan några problem, oavsett vart i certifieringscykeln ni befinner er. Det enda vi behöver är de tre senaste årens revisionsrapporter, detta för att försäkra oss om att ni har korrigerat de avvikelser som eventuellt uppkommit från tidigare revisioner.

TÜV NORD fokuserar på kunder inom processindustri, kraft- samt värmeverk och tillverkningsindustri där vi kan medföra mervärde och tillsammans med våra kunder utveckla industrin. En viktig bidragande orsak är teknikens betydelse där vi har ett nytt system som gör revisionen effektiv. Grundinställningen revisorn ska ha vid revision är att utveckla och förbättra kunderna genom objektiv bedömning.

För att se och läsa vår certifieringsordning, klicka här.

Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Björn WendtssonIWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com