FSC ® - bevis på ansvarsfullt skogsbruk

Skog, träprodukter, tryck och papper

Med spårbarhetscertifieringen (”Chain of Custody”, CoC) enligt FSC® märks trä, träprodukter, papper eller tryckprodukter innehållande råmaterial som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk eller andra kontrollerade källor.
Vid köp av trä- och pappersprodukter värdesätter allt fler konsumenter resurssparande och ett etiskt försvarbart skogsbruk och fortsatt förädling. Den icke-statliga, allmännyttiga organisationen Forest Stewardship Council® (FSC®) har formulerat kriterier för detta och arbetar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt nyttjande av skogen som råvara.

Fördelar med FSC-certifiering

Vid en framgångsrik spårbarhetscertifiering kan råvaran alltid identifieras i alla förädlings- och handelssteg.
Organisationer certifierade mot kraven i den globalt erkända standarden kan använda FSC®-märket i sin företagskommunikation. Det ger både er och era marknadspartner klara fördelar.

 • Vårt team av experter kommer att utfärda godkännande för logotypen eller ge ett förslag till korrigering inom 24 timmar efter att vi mottagit dina mallar
 • Genom den erkända FSC®-loggan kan ni särskilja er gentemot konkurrenter som ett ansvarsfullt kvalitetsföretag med fokus på hållbarhet.
 • Ni skapar förutsättningarna för att uppfylla EU:s krav
 • Ni attraherar nya kundgrupper som beaktar miljö och hållbarhetsperspektivet i sina inköp.
 • Ni skapar en transparens i varuströmmarna från råvara till konsument

 

 • Er trovärdighet inom hållbarhetsfrågor ökar genom certifiering mot en internationellt erkänd standard
 • Trovärdighet genom certifiering enligt globalt erkända standarder
 • Er certifiering blir ett bevis på engagemang för miljön och etiska affärsprinciper
 • Det finns en större acceptans från kunder och konsumenter i allmänhet som värdesätter tillförlitliga ursprungsgarantier

Frågor och svar om FSC-certifiering

Vilka utmaningar finns för företag?

Hållbarhet i hela varukedjan är ett avgörande kriterium.
Detta inkluderar också skydd av våra skogar och av de människor som är beroende av den. Även inblandade arbetstagare berörs samt aspekter för skydd av vår natur.
Företag som vill föra in trä-, cellulosa- eller pappersprodukter i EU måste dessutom kunna intyga att produkterna uteslutande kommer från legala eller oomstridda källor.

Vad kostar en CoC-certifiering?

Kostnaderna för spårbarhetscertifieringen varierar och är beroende av hur lång tid revisorerna spenderar på plats. Tiden beror på komplexiteten i processerna och organisationens storlek. Alla utlagda kritiska processer måste också inkluderas.

Förutom den grundläggande spårbarhetscertifieringen kan vi även erbjuda certifiering mot ytterligare FSC®-standarder, såsom FSC® Controlled Wood eller FSC® Recycling. Den tid som behövs för dessa beräknas utöver den grundläggande CoC-revisionstiden, våra offerter upprättas alltid på individuell basis.

När det gäller multi-site-certifieringar för en organisation kan vi minimera revisionskostnaderna för de enskilda platserna genom ett urvalsförfarande. Små företag kan använda sig av så kallad gruppcertifiering: genom paketering av administrativa uppgifter och utbildning i händerna på en oberoende certifikatansvarig, och även genom att använda ett urvalsförfarande för de revisioner som utförs av TÜV NORD, hålls kostnaderna låga och proceduren är extremt effektiv.

FSC® administrationskostnader måste betalas av alla certifikatinnehavare (Accreditation Administration Fee), beloppet beror på omsättningen av FSC produkterna. Dessa avgifter specificeras av FSC® International och samlas in av certifieringsorganet.

För vem är FSC-certifieringen intressant?

Denna certifiering är lämpad för exempelvis:

 • Sågverk
 • Trävaruhandeln
 • Möbeltillverkare
 • Papperstillverkare
 • Förlag
 • Tryckerier
 • Byggmarknader och alla andra företag som säljer produkter av trä eller träfiber.
Vem certifierar ert företag?

Med ett omfattande kunnande täcker TÜV NORD många olika certifieringsområden. Om du behöver certifiering mot flera system innebär det synergier som kan ge upphov till betydande kostnadsbesparingar för era certifieringar.

Med ett omfattande globalt nätverk av erfarna FSC-revisorer garanterar TÜV NORD en optimal uppfyllelse av dina krav på din plats, TÜV NORD erbjuder världsomspännande FSC® COC-certifiering. TÜV NORD CERT GmbH erbjuder FSC certifiering, ackrediterat av Assurance Services International GmbH (ASI) - licenskod för varumärket FSC®A00529.

Vilka krav ställs för FSC-certifiering?
 • Ingen blandning av FSC®-trä med ej kontrollerat trä
 • Bevis på kvantiteter/lagerkontrollsystem för köpta, lagrade och sålda FSC®-certifierade produkter
 • Uppfyllande och efterlevnad av processbeskrivningen

Information till intresserade intressenter

Vet ni vad FSC®-delaktighetsprocess är?

TÜV NORD CERT GmbH erbjuds intresserade parter att hålla sig informerade om pågående prövningsförfaranden för organisationer som har ansökt om en FSC® Controlled Wood-certifiering enligt FSC®-STD-40 005 V3-1. På den här webbsidan finns en lista för nedladdning med alla pågående FSC® Controlled Wood-prövningsförfaranden. Som deltagande part i något av de nämnda förfarandena tar vi gärna emot din intresseanmälan. Vi ställer då enligt FSC®-STD-20 011 V4-2(6) all nödvändig information om det aktuella fallet tillförfogande.
Via kontaktformuläret kan du skicka ett meddelande till oss under signalordet ”Delaktighetsprocess FSC”.
Alla uppgifter om avsändare och organisation som du företräder, inklusive alla kontaktuppgifter hanteras konfidentiellt av oss och används uteslutande för att genomföra denna delaktighetsprocess. Om du vill skicka information till oss inom ramen av delaktighetsprocessen om fallet som behandlas här, ange om detta ska hanteras konfidentiellt av oss eller om du godkänner en (ev. delvis) publicering i en sammanfattning av delaktighetsprocessen.

Översikt med pågående prövningsförfarande enligt FSC® Controlled Wood-certifiering enligt FSC-STD-40 005 V3-1

Hantering av klagomål och överklaganden

Här kommer du till våra hantering av klagomål och överklaganden

Kontakta Carl!

Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

Dr. Carl HöckeRevisionsledare
Carl är Revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, Blauer Engel

Tel.: +49 160 888 7156
certifiering@tuv-nord.com