MENU

CE-märkning krav

CE-märkning krav CE-märkning krav CE-märkning krav CE-märkning krav
CE Marking according to Radio Equipment Directive (RED)

Det ligger ett stort ansvar hos tillverkare i att säkerställa att produkter uppfyller EUs krav gällande säkerhetsskydd, hälsoskydd och miljöskydd. Det är tillverkarens skyldighet att dess produkter har en CE-märkning och det är först då som produkten får säljas inom EEA (European Economic Area). Nedan följer en checklista med fyra steg som bör följas för att uppfylla kraven.

 

CE-märkning checklista

  1. Först behöver ni ta reda på om produkten måste CE-märkas, om den inte behöver det så får produkten enligt lag inte heller CE-märkas. Här hittar du produktkategorier där en CE-märkning är ett krav.
  2. Lista sedan upp vilka dokument som krävs för just er produkt.
  3. Ta reda på vilken omfattning av ansvar ni har beroende på om ni antingen är tillverkare, distributör eller importör.
  4. Ifall det visar sig att din produkt kräver en märkning skall du se till att anbringa märket på ett korrekt sätt.

Dokumentering av produkter som har en CE-märkning

Det finns som nämnt ovan ett antal CE-märkning krav att beakta innan en tillverkare kan erhålla märkningen. Efter en märkning behövs det även ske dokumentering av produkterna som innehar denna märkning. Alla CE-märkta produkter måste nämligen ha en EG/EU försäkran om överensstämmelse innan de kan säljas. Det här dokumentet skall upprättas av tillverkaren av produkten och EG/EU försäkran behöver vara översatt till respektive lands språk där varan skall säljas. Det här dokumentet skall sparas i 10 år efter att produkten har lanserats på marknaden. Bortsett från en EG/EU försäkran behöver även tillverkaren skapa en teknisk dokumentation för produkten, vad den skall innehålla beror på vilken produktkategori varan tillhör. Det är viktigt att tänka på som importör att säkerställa hos respektive tillverkare att de har upprättat en EG/EU försäkran samt teknisk dokumentation av sina produkter.

 

 

Vilka produkter kan TÜV NORD hjälpa er med att få en CE-märkning?

TÜV NORD kan framförallt utfärda märkning på tryckbärande anordningar. Däremot arbetar vi inom ett stort nätverk och kan tillsammans med partners även utföra CE-märkning av elektronisk utrustning, maskiner, medicintekniska produkter, hissar och personlig skyddsutrustning. Ta gärna kontakt med oss oavsett om ni vill ha hjälp med en produkt inom ovan nämnda kategorier eller om det är en produkt som vi vanligtvis inte arbetar med så kan vi lotsa er vidare.

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!