MENU

Revisionsbesiktning och revisionskontroll av tryckkärl

  1. Inspektion
  2. Revisionsbesiktning och revisionskontroll
Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl

Revisionsbesiktning och revisionskontroll av tryckkärl ett krav

Revisionsbesiktning eller revisionskontroll av tryckkärl och trycksatta anordningar är ett krav som går att hitta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, till exempel AFS 2017:3. Det går också att hitta i föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter som exempelvis MSBFS 2014:5, NFS 2003:24 eller SSMFS 2008:13.

 

 

När ska en revisionskontroll göras?

Revisionsbesiktning skall göras när en anordning har reparerats eller byggts om, befarats ha tagit skada, är stationär och har flyttats, eller när den beräknade livslängden har uppnåtts. Revisionskontroll utförs före eller i samband med driftsättning för att verifiera att alla säkerhetskrav uppfylls. Detta måste oftast göras av ett ackrediterat kontrollorgan vilket TÜV NORD är. De moment som vi utför, beror helt på vad som är orsaken till revisionskontrollen. Det kan vara viktigt att ni som anläggningsägare, i så god tid som möjligt, kontaktar oss för en dialog.

Leif Olsson

Inspektör / kontrollingenjör
Leif Olsson har lång erfarenhet från kylbranschen som gärna hjälper till!

+46 10 474 99 27

lolsson@tuv-nord.com

Kontakta Leif!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.