MENU

Revisionsbesiktning och revisionskontroll av tryckkärl

    1. Inspektion
    2. Revisionsbesiktning och revisionskontroll
Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl

Revisionsbesiktning och revisionskontroll av tryckkärl ett krav

Revisionsbesiktning eller revisionskontroll av tryckkärl och trycksatta anordningar är ett krav som går att hitta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, till exempel AFS 2017:3. Det går också att hitta i föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter som exempelvis MSBFS 2014:5, NFS 2003:24 eller SSMFS 2008:13.

 

 

När ska en revisionskontroll göras?

Revisionsbesiktning skall göras när en anordning har reparerats eller byggts om, befarats ha tagit skada, är stationär och har flyttats, eller när den beräknade livslängden har uppnåtts. Revisionskontroll utförs före eller i samband med driftsättning för att verifiera att alla säkerhetskrav uppfylls. Detta måste oftast göras av ett ackrediterat kontrollorgan vilket TÜV NORD är. De moment som vi utför, beror helt på vad som är orsaken till revisionskontrollen. Det kan vara viktigt att ni som anläggningsägare, i så god tid som möjligt, kontaktar oss för en dialog.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details