Svetsansvarig eller svetskoordinator

Svetsansvarig eller svetskoordinator

Marknaden för dig som svetsansvarig eller svetskoordinator

Svenska svetsmarknaden uppgår till ca 2 miljarder SEK/år. Samtidigt har Sverige ca 20.000 svetsare och ytterligare 200.000-250.000 som svetsar i sitt yrke. Yrkesgruppen ”Gjutare, Svetsare och Plåtslagare m.fl” består av, till mer än 95 %, av män, med en genomsnittslön på 171 kr/timman. Detta ska jämföras med 163 som är hela landets snitt, alltså ca 5 % högre än snittet.

En tydlig trend i både Sverige som internationellt är trenden mot industrirobotar. Sverige har idag 154 industrirobotar / 10.000 anställda vilket kan jämföras med Sydkorea som toppar listan med 411, Tyskland har 170. I Sverige, under 2014, såldes 66 maskiner för bågsvetsning och 310 för punktsvetsning. Några övergripande trender som IFR konstaterar:

  • Fortsatt global konkurrens ökar trycket på att modernisera produktionen
  • Den kraftiga minskningen av produkters livscykel och en ökad variation av produkter kräver mer flexibel automatisering
  • Kina kommer att förbli den viktigaste drivkraften för tillväxt och kommer att utöka sin dominans. Vid 2019 kommer nästan 40% av den globala försörjningen att vara installerad i China.

Framförallt ser vi att nya avancerade material, ett bättre materialutnyttjande och optimerade konstruktioner ställer större krav på precision och repeterbarhet i produktionen av svetsade konstruktioner vilket medför krav på en flexibel automatisering. Gällande Kina är det mångas uppfattning att majoriteten av ”specialtillverkningen" där ovannämnda krav ställs flyttas tillbaka till användarlandet. Bulktillverkningen kommer nog fortsatt ligga kvar och expandera i Kina men när vi pratar ”one of a kind” produkter kommer dessa troligen tillbaka.

Standarder och regelverk är två viktiga frågor för svetsande företag i Sverige. Det är hela 1500-2000 företag som tillverkar produkter som berörs av standarderna EN 1090 och ISO 3834 menar Svetskommissionen. Samtidigt har vi en brist på svetsansvariga och resurser med kompetens för att på ett effektivt sätt arbeta enligt standarderna vilket påverkar efterlevnaden av standarderna.

  • Ca 470 certifierade företag enligt EN 1090-1 i Sverige (certifiering.nu)
  • Ca 420 företag certifierade enligt ISO 3834 

Svetssupport - vi hjälper er med hela svetsprocessen

TÜV NORD fokuserar på industrin och träffar många olika kunder vilket ger oss specifik kunskap i frågor relaterade till svets. Samtidigt vill vi vara lyhörda och lyssna till er situation så allt vi gör blir relevant. Vi vill stötta våra kunder genom hela processen, från ledningsnivå och ledningssystem enligt till exempel EN ISO 3834 till svetsprocessen (WPS och WPQR), svets utbildning och certifiering. En leverantör för dig som svetsansvarig att vända sig till, oavsett frågor.

Vi utför svetsrelaterade arbeten okomplicerat, och med hög tillgänglighet. Vi är också prestigelösa, med starkt fokus på snabbhet, långsiktighet och hög servicegrad. Målet är korrekta och professionella svar till kunden där han/hon befinner sig för stunden och coacha emot företagets aktuella mål. Relevansen i vårt arbete är a och o, allting vi gör ska ni uppfatta som värdeadderande på ett eller annat sätt.

Med det sagt, vi kan prata hur mycket som helst om varför ni bör vända er till oss. Vi vill istället visa er vad vi går för och därför har vi nu ett erbjudande som vi kallar svetsanalys. Svetsanalysen pågår under en dag och är en genomgång av er svetsande verksamhet, stort som smått, där målet är att genomlysa nuläget men samtidigt lyfta konkreta förbättringsområden. Svetsanalysen är gratis för er som senare fortsätter samarbetet med oss.

 

Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Björn WendtssonIWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com