MENU

Processindustri

  1. Din bransch
  2. Processindustri

Processindustri - för ökad drift- och personsäkerhet

Av erfarenhet kämpar våra kunder inom processindustrin främst med driftsäkerhet, personsäkerhet, mer omfattande lagar och regler samt ökande kundkrav på hållbara lösningar.

TÜV NORD arbetar med tredjepartsbedömningar, vilka följer nationella lagkrav och/eller internationella standarder och regelverk. Detta säkrar er kvalitet, men ger er också ett bättre och mer rationellt beslutsunderlag. Med vår gedigna kompetens och erfarenhet kan vi leverera en mer kundanpassad rapportering. 

Våra tjänster och referenser

TÜV NORD utför bland annat installationsbesiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Vi är också anmält organ enligt PED. Dessutom bistår vi och godkänner er egenbesiktning samt utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn.

Sidor relevanta för processindustri

Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3, användning och kontroll av trycksatta anordningar

En extern remiss har gått ut från Arbetsmiljöverket om den nya AFS 2017:3 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar. Läs mer
Läs mer om nya AFS 2017:3
Tryckkärl

PED

PED är ett europeiskt direktiv för hur tryckkärl och liknande skall tillverkas. Arbetsmiljöverkets implementering av den Europeiska standarden heter AFS 2016:1
Läs mer om PED
ISO 9001 certifiering
Ett ledningssystem är motorn och hjärtat i din verksamhet och ISO 9001 certifiering kontrollerar att ni uppfyller internationella krav

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS).
Läs mer om ISO 9001
PED och AFS 2005:2 definierar kraven för besiktning av en trycksatt anordning - TÜV NORD

Tryckkärl och övriga trycksatta anordningar

Den trycksatta anordningen kan vara skillnaden mellan en kontinuerlig drift och kostsamma driftavbrott, i vissa fall även hälsorisker
Läs mer om trycksatta anordningar
OFP för avläsning av material- eller produktegenskaper - TÜV NORD

OFP (Oförstörande provning)

OFP (Oförstörande provning) eller NDT (non-destructive testing) är metoder för att avläsa material- eller produktegenskaper utan att skada produkten som provas.
Läs mer om Oförstörande Provning
Besiktning av lyftanordningar och lyftredskap för förbättrad arbetsmiljö - TÜV NORD

Besiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning.
Läs mer om lyftanordningar och lyftredskap
Återkommande besiktning av trycksatta - TÜV NORD

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i AFS 2005:3 för anläggningar med trycksatta anordningar
Läs mer om återkommande besiktning
Installationsbesiktning av tryckkärl  - TÜV NORD

Installationsbesiktning

Installationsbesiktning ett krav innan anläggningen tas i drift
Läs mer om Installationsbesiktning
Revisionsbesiktning av tryckkärl ett krav - TÜV NORD

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning skall ske vid befarad skada, stationär anordning som har flyttats eller när den beräknade livslängden har uppnåtts
Läs mer om revisionsbesiktning

Inspektioner processindustri

Mikael Tegnér

Affärsområdeschef
Mikael Tegnér har lång erfarenhet från processindustrin och hjälper dig gärna med dina frågor!

+46 10 474 99 21

mtegner@tuv-nord.com

linkedin mikael-tegnér-6a4b97

Kontakta Mikael!
Jag hjälper dig med allt från offertförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.