Processindustri

Processindustri

Processindustri - för ökad drift- och personsäkerhet

Av erfarenhet kämpar våra kunder inom processindustrin främst med driftsäkerhet, personsäkerhet, mer omfattande lagar och regler samt ökande kundkrav på hållbara lösningar.

TÜV NORD arbetar med tredjepartsbedömningar, vilka följer nationella lagkrav och/eller internationella standarder och regelverk. Detta säkrar er kvalitet, men ger er också ett bättre och mer rationellt beslutsunderlag. Med vår gedigna kompetens och erfarenhet kan vi leverera en mer kundanpassad rapportering. 

Våra tjänster och referenser

TÜV NORD utför bland annat installationsbesiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Vi är också anmält organ enligt PED. Dessutom bistår vi och godkänner er egenbesiktning samt utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn.

Sidor relevanta för processindustri

Besiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning.
Läs mer om lyftanordningar och lyftredskap

Inspektioner processindustri

Hör av dig till oss för frågor inom processindustrin

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com