MENU

ISO 14001 och Miljöledningssystem

ISO 14001 Certifiering

Den ständigt ökande medvetenheten och kunskapen gör miljö och hållbarhetsfrågor till ett allt viktigare ämne. Ett ISO 14001 certifierat miljöledningssystem hjälper ert företag i utvecklingen mot ett hållbart och systematiskt miljöarbete. Resultatet är en förbättrad image och stärkt marknadsposition genom en ökad medvetenhet inom organisationen, minskad användning av resurser och reducerade kostnader.


 

Fördelar med ISO 14001

Engagemang för ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidrar till att minska era affärsrisker, reducera era kostnader och utnyttja nya möjligheter. Det faktum att ansträngningar görs för att spara värdefulla resurser överensstämmer med både mål och krav från era partners och kunder samt hjälper er att öppna upp nya marknader med en förbättrad image.
Vi på TÜV NORD tycker att branschen många gånger har prioriterat fel i miljöarbetet vilket inneburit att företag lagt resurser på att återvinna eller skriva ut dubbelsidiga papper istället för att strategiskt titta på miljöarbetet och hur detta kan stärka till exempel företagets värdeerbjudande och bidra till en hållbar utveckling av industrin. 

På såväl nationell som internationell nivå är ett certifierat kvalitetsstyrningssystem enligt ISO 14001 från TÜV NORD ett erkänt bevis på kompetens, miljömedvetenhet och ett strukturerat arbetssätt.

Med ett effektivt miljöledningssystem och en ISO 14001 Certifiering från TÜV NORD är vårt mål att bidra till:
 

 • Utveckling mot ett hållbart och kostnadseffektivt miljöarbete
 • Riskminimering inom er verksamhet
 • Minskad användning av resurser och material
 • Uppfyllande av kundernas krav på miljömedvetenhet
 • Genomförande av obligatoriska miljöskyddsåtgärder i god tid
 • Ökad goodwill och trovärdighet för ert miljöarbete
 • Globalt erkännande och jämförbarhet

Vad är ISO 14001?

Ett ramverk för ett systematiskt miljöarbete avsett att skydda miljön, reducera verksamhetens negativa miljöpåverkan och reducera era risker. Den uppdaterade versionen av ISO 14001 publicerades 2015 och ersatte den tidigare utgåvan från 2004.

Genom en förändrad struktur med standardiserad numrering och namngivning av klausuler och rubriker ”High level structure” innebär uppdateringen till ISO 14001:2015 också stora förenklingar och möjligheter att dra nytta av ett integrerat ledningssystem (IMS) innefattande såväl kvalitets- som miljö och arbetsmiljöfrågor.
 

När det gäller innehåll har uppdateringen har en viktig roll att spela då ISO 14001:2015 är mindre detaljfokuserad och mer verksamhetsanpassad. Den nya versionen lägger också ett större fokus på organisationens sammanhang och miljöaspekterna längs mervärdes kedjan, ISO 14001:2015 består av 10 huvudkapitel och behandlar bland annat:

 • Företagets strategi och mål
 • Ständig förbättring och förebyggande arbeite
 • Fokus på verksamhetens risker och möjligheter

 

 • Bestämning och övervakning av företaget miljöaspekter
 • Produkt- och processutveckling

Läs mer om ISO 14001:2015  och lär er mer om vilka krav ställs på er som ett certifierat företag genom att ladda ner vår guide.

Certifiering med TÜV NORD

Guidebook ISO 14001

Vårt white paper om ISO 14001 och vår Guidebook kring kraven och tolkningarna av ISO 14001 finns tillgängliga på vår nedladdningssida. Lär er om vilka krav som ställs på ett certifierat företag eller fortsätt läsa mer om ISO 14001:2015.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.