MENU

ISO 14001 certifiering

 1. Certifiering
 2. ISO 14001
Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001
Utnyttja era hållbara styrkor och minska er miljöpåverkan med ISO 14001 certifiering

Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001

ISO (International organization for standardization) 14001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för miljö. Standarden finns för att minska företags negativa miljöpåverkan på ett strukturerat och systematiskt sätt. Ett ledningssystem är ett företags samlade processer och det är dessa processer som certifieras. ISO-certifiering utförs främst av ackrediterade certifieringsorgan internationellt. De företagen som utfärdar internationellt gångbara ISO 14001 certifikat (ISO certifiering) måste därför vara godkända (ackrediterade) av landets nationella ackrediteringsmyndighet (SWEDAC i Sverige).

Vi på TÜV NORD tycker att branschen många gånger har prioriterat fel i miljöarbetet vilket inneburit att företag lagt resurser på att återvinna eller skriva ut dubbelsidiga papper istället för att strategiskt titta på miljöarbetet och ser hur detta kan stärka till exempel företagets värdeerbjudande. Här har den nya standarden ISO 14001:2015 en viktig roll att spela då uppdateringen är mindre detaljfokuserad och mer verksamhetsanpassad.

Vad kan ISO 14001 göra för ert företag (bland annat)?

 • Identifiera risker och möjligheter i verksamheten kopplat till miljö- och hållbarhetsarbete
 • Stärker varumärket genom ett internationellt gångbart bevis på ert miljöarbete
 • Möjliggör upphandlingar

 

 

White paper ISO 14001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 14001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 14001 innebär och mycket mer!

Varför ISO 14001 enligt forskningen?

Forskningen inom ISO 14001 är skral men det finns en omfattande och bra studie från USA, “The Financial Impact of ISO 14001 certification” av Pieter de Jong, Antony Paulraj, Constantin Blome (2013). Närmare 5000 företag har analyserats i studien utifrån finansiell data.

På kort sikt leder ISO 14001-certifiering enbart till låg påverkan på bottom-line-tillväxten (vinsten i företaget) men certifieringen visar på hög korrelation på längre sikt. På längre sikt visar studien även till en betydelsefull förbättring av top-line-tillväxten (omsättningsökningen). Dessa resultat ser vi både som uppmuntrande och glädjande!

Som ISO 9001 forskningen visar är det viktigt att ta motivationen bakom certifieringen i beaktande. Företag som enbart certifieras för att kunden kräver det har generellt visat på dåliga resultat. Företag som istället har verklig motivation och tydliga mål med certifieringen har förutsättningar att öka sina konkurrensfördelar.

ISO 14001:2015

Under 2015 godkändes en ny upplaga av ISO 14001. Tidigare upplaga ISO 14001:2004 skall således ersättas med ISO 14001:2015. Kravet på de företag som idag är certifierade är att de måste gjort en revision av ledningssystemet enligt ISO 14001:2015 före september 2018.

Några av de viktigaste förändringarna med nya upplagan är:

 • Livscykelperspektiv för miljöarbetet
 • Omvärldsanalys och intressentkrav
 • Fokus på ledarskap
 • Gemensam struktur för ledningssystemstandarder
 • Riskbaserat synsätt
 • Färre krav på dokument men mer eget ansvar

Certifieringsprocess för ISO 14001-certifiering

Har ni gått i tankarna om att bli certifierade enligt ISO 14001? En nycertifiering med TÜV NORD kan se ut så här:

 1. Planera
 2. Upprätta 
 3. Implementera
 4. Använd och certifiera

Är ni idag redan certifierade och intresserade av att byta går detta utan några problem, oavsett vart i certifieringscykeln ni befinner er. Det enda vi behöver är de tre senaste årens revisionsrapporter, detta för att försäkra oss om att ni har korrigerat de avvikelser som eventuellt uppkommit från tidigare revisioner.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef, Skandinavien
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.