MENU

PED (Pressure Equipment Directive), tryckkärlsdirektivet

PED (Pressure Equipment Directive) är ett Europeiskt tryckkärlsdirektiv

PED är en förkortning av Pressure Equipment Directive, d v s direktivet om trycksatt (eller tryckbärande) utrustning. Europakommissionen har utgivit ett antal direktiv, för att reglera konstruktion och tillverkning av ett antal tekniska anordningar. Bland dessa finns maskiner, hissar och tryckbärande anordningar (PED). Direktivet heter 2014/68/EU och finns publicerat på alla språk inom unionen. PED är ett europeiskt direktiv för hur tryckkärl och liknande skall tillverkas. Arbetsmiljöverkets implementering av den Europeiska standarden heter AFS 2016:1. PED möjliggör import och export inom hela EES- området (27 EU-länderna, Norge, Island, Lichtenstein). PED gäller tryckbärande anordningar vars högsta inre övertryck överstiger 0,5 bar. Följande tryckbärande anordningar omfattas av PED:

  • Tryckkärl (inklusive värmeväxlare och pannor)
  • Tryckbärande tillbehör
  • Industriella rörledningar
  • Säkerhetsanordningar

Dessutom kan funktionella enheter, som också består av flera ingående anordningar, omfattas av PED, om tillverkaren avser att sätta dem på marknaden som s.k. ”aggregat”. En del av dessa anordningar skall i slutändan, som ett bevis på att konstruktion och tillverkning har utförts enligt PED, förses med CE-märkning2014/68/EU och tredjepartsorgan

Om ett tredjepartsorgan har varit involverat (anmält organ) skall även detta anmälda organs identifikationsnummer visas i anslutning till själva CE-märket. Som tillverkare börjar man att klassificera anordningen som skall tillverkas. Parametrarna för detta är trycket PS, volymen i liter (eller nominell diameter för rörledningar) samt innehållets (fluidens) farlighet. Därefter bestäms om, och i vilken grad anmält organ skall involveras i processen. Slutligen påbörjas tillverkningen och de kontroller och provningar som skall göras under den, utförs av tillverkaren och eventuellt av ett anmält organ. När all tillverkning är klar, utfärdar tillverkaren en Försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity), förser anordningen med bruksanvisning samt eventuella varningsmärken och CE-märket.

PED för brukare respektive tillverkare

Det är viktigt för dig som brukare att förstå vilka krav tillverkaren har i sin leverans, inte minst när det gäller vilken dokumentation som det är krav på enligt PED. Det är viktigt att specificera den eventuella dokumentation, som man önskar, förutom den obligatoriska. 

Du som tillverkare måste dokumentera vilka harmoniserade standarder ni följer eller motivera de avsteg ni gör. Som tillverkare måste ni säkerställa spårbarheten på levererade produkter. Enligt nya PED är er kund i vissa fall distributör (då ni är några steg ifrån slutkunden) och tar över ansvaret för spårbarhet på produkten.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!