ISO-certifiering och inspektion för företag med TÜV NORD

ISO-certifiering och inspektion för företag med TÜV NORD

TÜV NORD utför objektiva tekniska bedömningar åt industrin. Tillsammans antar vi utmaningen att utveckla nästa generation kontrolltjänster. Med nästa generation menar vi tjänster som utvecklar våra kunder. Vi vill använda tekniska objektiva bedömningar till att öka kvalitet, minska totalkostnaden och skapa ständig förbättring!

TÜV NORD i Sverige startades 2001 som ett joint-venture mellan ÅF och TÜV NORD. 2010 köpte TÜV NORD ut ÅF och TÜV NORD Sweden bildades. Sedan dess har vi blivit marknadsledare inom tredjepartskontroll för kärnkraftindustrin och etablerat oss framgångsrikt inom övrig industri. Det som förenar oss är viljan att utveckla industrin! 

TÜV NORD i Skandinavien är idag ca 40 anställda med kontor i Helsingborg, Göteborg och Kolding (Danmark). 

 

Varför välja TÜV NORD Scandinavia?

  • Medarbetare som brinner för att utveckla våra kunder med hjälp av objektiva bedömningar -> Värdeskapande tjänster
  • Starkt varumärke och globalt nätverk -> Legitimerar och underlättar export/ försäljning
  • Inspektion och certifiering under samma tak -> Effektiviserar och minskar totalkostnaden

Vi tar ett gemensamt krafttag för att visa varför objektiva bedömningar behövs och varför vi finns. För kunden! Vi hoppas ni vill vara med på denna resan.

TÜV NORD Scandinavia AB är ett kontroll- och certifieringsorgan med ackrediteringsnummer 5749 och anmält organ nummer 2529 ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17020, 17024 och 17065. Vi erbjuder bland annt ISO-certifiering enligt bland annat EN ISO 3834 samt certifiering enligt EN 1090

Kontakta oss för mer info om inspektion och certifiering

Address

Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20 | 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com