MENU

Produktion och drift som ansvarsområde

  1. Din roll
  2. Produktion och drift

Produktion och drift - öka kvaliteten och skapa beslutsunderlag

Med vår erfarenhet från produktion och drift ser vi ofta utmaningar inom driftsäkerhet, personsäkerhet och ökande kundkrav på hållbara lösningar

TÜV NORD arbetar med tredjepartsbedömningar, vilka följer nationella lagkrav eller internationella standarder. Detta säkrar er kvalitet, men ger er också ett bättre och mer rationellt beslutsunderlag.

Tjänster för dig inom produktion och drift

TÜV NORD utför bland annat installationsbesiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Vi är också anmält organ enligt PED. Dessutom bistår vi och godkänner er egenbesiktning samt utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn.

Sidor relevanta för dig inom produktion och drift

Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3 - användning och kontroll av trycksatta anordningar

En extern remiss har gått ut från Arbetsmiljöverket om den nya AFS 2017:3 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar. Läs mer
Läs mer om nya AFS 2017:3
ISO 9001 certifiering
Ett ledningssystem är motorn och hjärtat i din verksamhet och ISO 9001 certifiering kontrollerar att ni uppfyller internationella krav

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS).
Läs mer om ISO 9001
OFP för avläsning av material- eller produktegenskaper - TÜV NORD

OFP (Oförstörande provning)

OFP (Oförstörande provning) eller NDT (non-destructive testing) är metoder för att avläsa material- eller produktegenskaper utan att skada produkten som provas.
Läs mer om Oförstörande Provning
Besiktning av lyftanordningar och lyftredskap för förbättrad arbetsmiljö - TÜV NORD

Besiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning.
Läs mer om lyftanordningar och lyftredskap
Certifiering av kvalitetsledningssystem för svetsande företag enligt EN ISO 3834 - TÜV NORD

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag.
Läs mer om ISO 3834
Återkommande besiktning av trycksatta - TÜV NORD

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i AFS 2005:3 för anläggningar med trycksatta anordningar
Läs mer om återkommande besiktning
Installationsbesiktning av tryckkärl  - TÜV NORD

Installationsbesiktning

Installationsbesiktning ett krav innan anläggningen tas i drift
Läs mer om Installationsbesiktning
Revisionsbesiktning av tryckkärl ett krav - TÜV NORD

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning skall ske vid befarad skada, stationär anordning som har flyttats eller när den beräknade livslängden har uppnåtts
Läs mer om revisionsbesiktning
EN 1090 är ett lagkrav inom EU- TÜV NORD

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090

Mattias Strand

Mattias Strand TÜV NORD

Revisor och säljansvarig
Mattias är revisor för ISO 9001 och ISO 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

linkedin mattias-strand

Kontakta Mattias
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.