TÜV NORD historia grundar sig på ångpanneföreningar

TÜV NORD historia grundar sig på ångpanneföreningar

Kort tillbakablick TÜV NORD i Skandinavien

  • TÜV (Technischer ÜberwachungsVerein) = tekniska inspektionsföreningen.
    • 1869 grundades TÜV NORD e.V. som svar på de initiativ som då startades gällande säkerhet på arbetsplatsen/samhället. Det fanns hela 43 självständiga TÜVs. Idag finns det några få TÜV-organisationer kvar där TÜV NORD grundades 2004
  • Joint-venture ÅF-TÜV NORD bildades 2002 för kontroll av kärnkraftsanläggningar i Sverige.
  • 2010 bildas TÜV NORD Sweden när ÅF säljer sin ägarandel i ÅF-TÜV NORD
  • TÜV NORD Danmark ApS grundades 2004 när TÜV NORD och RW TÜV slogs ihop, huvudsakligen inom tillverkningsindustrin
  • TÜV NORD har verkat i Norge (Östfold) sedan 2006, huvudsakligen inom energi och tillverkning
  • TÜV NORD i Finland jobbar huvudsakligen inom automotive, men har också kunder inom kärnkraft och stålindustrin

TÜV NORD historia i Sverige

Historien om TÜV NORD Sweden AB tar sin början under 2001 när svenska Ångpanneföreningen (idag ÅFRY AB) får en förfrågan från Ringhalsgruppen om att utföra inspektion på deras kärnkraftsanläggning. Ett samarbete inleds med TÜV NORD som besitter en kompetens inom kärnkraftsområdet som kompletterar och förstärker. ÅF-TÜV NORD AB skapades och företaget blev snabbt en aktör att räkna med, lett av vår dåvarande VD Anders Egerbo. 2010 erbjöds TÜV NORD ta över hela ägarskapet vilket man gjorde, och TÜV NORD Sweden AB skapades (under 2017 bytte vi namn till TÜV NORD Scandinavia AB). Företaget fortsätter att växa och man blir snart den ledande aktören inom kärnkraftsindustrin. Sedan dess har TÜV NORD Scandinavia AB även etablerat inspektions- och certifieringstjänster inom tillverkning- kraftvärme- och processindustrin.

TÜV NORD ScandinaviaKontakta TÜV NORD om du har frågor om inspektion eller certifiering

Tel.: +46 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com