Med ett övergripande ansvar

Med ett övergripande ansvar

VD - öka din kontroll genom objektiva bedömningar

Ett bra sätt att öka kontrollen är att ha processerna på plats och ett system som driver ständig förbättring och detekterar samt hanterar avvikelser. Detta är vad vi kallar ett ledningssystem och det finns flera standarder inom området (ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö till exempel). Du har säkert hört talas om dessa standarderna tidigare och har kanske direkt arbetet med dem. Nya moderna standarder och bra revisorer är grunden till förändring.

TÜV NORD arbetar med tredjepartsbedömningar, vilka följer internationella eller nationella standarder, lagkrav och regelverk. Detta säkrar er kvalitet, men ger er också ett bättre och mer rationellt beslutsunderlag. Det är ett sätt för dig att se hur verksamheten verkligen fungerar. 

Referenser

Med vår gedigna kompetens kan vi vara flexibla när det behövs vilket våra kunder uppskattar då våra bedömningar blir mer kundanpassade och relevanta för er verksamhet.

Hör av dig till oss om du som VD eller ägare har några frågor

Address

Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20 | 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com