MENU

Med ett övergripande ansvar

  1. Din roll
  2. VD och ägare

VD - öka din kontroll genom objektiva bedömningar

Ett bra sätt att öka kontrollen är att ha processerna på plats och ett system som driver ständig förbättring och detekterar samt hanterar avvikelser. Detta är vad vi kallar ett ledningssystem och det finns flera standarder inom området (ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö till exempel). Du har säkert hört talas om dessa standarderna tidigare och har kanske direkt arbetet med dem. Nya moderna standarder och bra revisorer är grunden till förändring.

TÜV NORD arbetar med tredjepartsbedömningar, vilka följer internationella eller nationella standarder, lagkrav och regelverk. Detta säkrar er kvalitet, men ger er också ett bättre och mer rationellt beslutsunderlag. Det är ett sätt för dig att se hur verksamheten verkligen fungerar. 

Referenser

Med vår gedigna kompetens kan vi vara flexibla när det behövs vilket våra kunder uppskattar då våra bedömningar blir mer kundanpassade och relevanta för er verksamhet.

Sidor relevanta för dig som VD och ägare

Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3, användning och kontroll av trycksatta anordningar

En extern remiss har gått ut från Arbetsmiljöverket om den nya AFS 2017:2 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar. Läs mer
Läs mer om nya AFS 2017:3
ISO 9001 certifiering
Ett ledningssystem är motorn och hjärtat i din verksamhet och ISO 9001 certifiering kontrollerar att ni uppfyller internationella krav

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS)
Läs mer om ISO 9001
ISO-14001-certifiering

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för miljö
Läs mer om ISO 14001
EN 1090 är ett lagkrav inom EU- TÜV NORD

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090
Certifiering av kvalitetsledningssystem för svetsande företag enligt EN ISO 3834 - TÜV NORD

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag
Läs mer om ISO 3834

Oksana Leonidova

Oksana Leonidova, VD för TÜV NORD Scandinavia

VD
Oksana har goda erfarenheter av ledarskap, TIC branschen och finansiella frågor

+46 10 474 99 01

oleonidova@tuv-nord.com

linkedin oksana-leonidova-412b1547/

Kontakta Oksana!
Frågor om TÜV NORD i allmänhet, kontakta mig!

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.