MENU
Energi och kraftvärme

Energi och kraftvärme

Helhetslösningar för energi och kraftvärme

När el produceras uppstår värme. När ett kraftvärmeverk producerar el överförs värmen som uppstår över till fjärrvärmesystemet vilket gör kraftvärme till ett sätt att maximalt utnyttja det använda bränslet. Svenska kraftvärmeverk är energieffektiva med en hög verkningsgrad på mellan 90-93 procent med potential att nå 100 procent när rökgaserna tas tillvara med rökgaskondensering. Generellt blir 30-35 procent av den tillförda energin till el och resterande värme.

Kraftvärmen är en viktig och pålitlig energikälla och värmekälla eftersom el och värme alltid kan produceras oavsett säsong och väderlek. Cirka 9 procent av Sveriges energiproduktion sker genom kraftvärmeverk. Vattenkraft står för 46 procent av energiproduktionen, kärnkraft för 37,5 procent och vindkraft för 2,4 procent. När framtida energifrågor diskuteras kan det konstateras att kraftvärmeverk i Sverige kommer att vara en viktig resurs.

Våra kunder inom konventionell energi är i behov av hög kunskap och erfarenhet, för att kunna åtgärda skador på bästa sätt. Men även, och allra helst, kompetens att arbeta med förebyggande åtgärder, så att skadan aldrig uppkommer. Kunskap behövs inom material, svetsning, driftinducerade skador samt, förändrade och mer omfattande lagar och regler.

Några av våra tjänster inom området

TÜV NORD GROUP bedriver verksamhet inom industrin i ca 70 länder. Vi arbetar med kontroll och besiktning samt provning av trycksatta anordningar och lyftanordningar. Dessutom är vi verksamma hos tillverkare av plåt, rör och övriga materialtillverkare i samband med leverans av materialcertifikat.

TÜV NORD i Skandinavien utför konstruktions- och tillverkningskontroll, installationsbesiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Vi är också anmält organ enligt PED. Dessutom bistår vi och godkänner er egenbesiktning samt utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn. För närvarande arbetar ca 15 personer inom affärsområdet. Dessutom engagerar vi personal i ett 10-tal länder genom vårt nätverk inom TÜV NORD Group.

TÜV NORD i Sverige erhöll sin ackreditering 2012 som kontrollorgan inom naturgas, och har sedan dess utvecklat sin verksamhet inom övriga trycksatta anordningar. Genom samarbetsavtal med flera företag, utför vi numera också besiktning av lyftanordningar, oförstörande och förstörande provning, inklusive svetsprocedurkvalificering och svetsarprövning. Vår personal har en lång och bred erfarenhet, och en nära relation med kunderna, vilket skapar rätt förutsättningar att förse Sveriges industri med tillförlitliga inspektionstjänster som säkerställer kvalitet och säkerhet.

Några av våra kunder är E.ON, Swedegas, Öresundskraft, Kraftringen och Landskrona Energi. 

Sidor relevanta för dig inom energi och kraftvärme

SELLIHCA godkända

Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden. En kvalitetsstämpel för oss som leverantör
Läs mer om våra ackrediteringar och godkännanden
PED och AFS 2005:2 krav för besiktning av trycksatta anordningar

PED

PED är ett europeiskt direktiv för hur tryckkärl och liknande skall tillverkas. Arbetsmiljöverkets implementering av den Europeiska standarden heter AFS 2016:1
Läs mer om PED
Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3 - användning och kontroll av trycksatta anordningar

En extern remiss har gått ut från Arbetsmiljöverket om den nya AFS 2017:3 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar. Läs mer
Läs mer om nya AFS 2017:3
NDT non destructive testing metoder

OFP (Oförstörande provning)

OFP (Oförstörande provning) eller NDT (non-destructive testing) är metoder för att avläsa material- eller produktegenskaper utan att skada produkten som provas.
Läs mer om Oförstörande Provning

Besiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning.
Läs mer om lyftanordningar och lyftredskap
Återkommande besiktning av tryckkärl

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i AFS 2005:3 för anläggningar med trycksatta anordningar
Läs mer om återkommande besiktning
Installationsbesiktning av tryckkärl

Installationsbesiktning

Installationsbesiktning ett krav innan anläggningen tas i drift
Läs mer om Installationsbesiktning
Revisionsbesiktning av tryckkärl

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning skall ske vid befarad skada, stationär anordning som har flyttats eller när den beräknade livslängden har uppnåtts
Läs mer om revisionsbesiktning

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!