Energi och kraftvärme

Energi och kraftvärme

Helhetslösningar för energi och kraftvärme

När el produceras uppstår värme. När ett kraftvärmeverk producerar el överförs värmen som uppstår över till fjärrvärmesystemet vilket gör kraftvärme till ett sätt att maximalt utnyttja det använda bränslet. Svenska kraftvärmeverk är energieffektiva med en hög verkningsgrad på mellan 90-93 procent med potential att nå 100 procent när rökgaserna tas tillvara med rökgaskondensering. Generellt blir 30-35 procent av den tillförda energin till el och resterande värme.

Kraftvärmen är en viktig och pålitlig energikälla och värmekälla eftersom el och värme alltid kan produceras oavsett säsong och väderlek. Cirka 9 procent av Sveriges energiproduktion sker genom kraftvärmeverk. Vattenkraft står för 46 procent av energiproduktionen, kärnkraft för 37,5 procent och vindkraft för 2,4 procent. När framtida energifrågor diskuteras kan det konstateras att kraftvärmeverk i Sverige kommer att vara en viktig resurs.

Våra kunder inom konventionell energi är i behov av hög kunskap och erfarenhet, för att kunna åtgärda skador på bästa sätt. Men även, och allra helst, kompetens att arbeta med förebyggande åtgärder, så att skadan aldrig uppkommer. Kunskap behövs inom material, svetsning, driftinducerade skador samt, förändrade och mer omfattande lagar och regler.

Några av våra tjänster inom området

TÜV NORD GROUP bedriver verksamhet inom industrin i ca 70 länder. Vi arbetar med kontroll och besiktning samt provning av trycksatta anordningar och lyftanordningar. Dessutom är vi verksamma hos tillverkare av plåt, rör och övriga materialtillverkare i samband med leverans av materialcertifikat.

TÜV NORD i Skandinavien utför konstruktions- och tillverkningskontroll, installationsbesiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Vi är också anmält organ enligt PED. Dessutom bistår vi och godkänner er egenbesiktning samt utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn. För närvarande arbetar ca 15 personer inom affärsområdet. Dessutom engagerar vi personal i ett 10-tal länder genom vårt nätverk inom TÜV NORD Group.

TÜV NORD i Sverige erhöll sin ackreditering som kontrollorgan inom trycksatta anordningar 2012 och har sedan dess kontinuerligt utvecklat sin verksamhet inom området. Genom samarbetsavtal med flera företag, utför vi numera också besiktning av lyftanordningar, oförstörande och förstörande provning, inklusive svetsprocedurkvalificering och svetsarprövning. Vår personal har en lång och bred erfarenhet, och en nära relation med kunderna, vilket skapar rätt förutsättningar att förse Sveriges industri med tillförlitliga inspektionstjänster som säkerställer kvalitet och säkerhet.

Några av våra kunder är E.ON, Öresundskraft, Kraftringen och Landskrona Energi. 

Sidor relevanta för dig inom energi och kraftvärme

Besiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning.
Läs mer om lyftanordningar och lyftredskap
Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com