MENU

Installationskontroll av tryckkärl och övriga trycksatta anordningar

  1. Inspektion
  2. Installationskontroll
Installationsbesiktning av tryckkärl Installationsbesiktning av tryckkärl Installationsbesiktning av tryckkärl Installationsbesiktning av tryckkärl

Installationskontroll av tryckkärl är ett krav innan anläggningen tas i drift

Installationskontroll av tryckkärl och trycksatta anordningar är ett krav som går att hitta i Arbetsmiljöverkets samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om tryckkärl. Installationskontroll skall göras i samband med att en anordning skall tas i drift för att verifiera att alla säkerhetskrav är beaktade. Detta måste oftast göras av ett ackrediterat kontrollorgan vilket TÜV NORD är. Installationskontrollen innebär att ett ackrediterat kontrollorgan tittar på att anordningen har tillverkats enligt gällande regelverk samt att den passar in i anläggningen i övrigt, ur säkerhetsperspektiv. Dessutom kontrolleras att eventuell säkerhetsutrustning finns och fungerar tillfredsställande.

Regelverk och föreskrifter där installationsbesiktning nämns:

Håkan Frii

Håkan Frii - Säljansvarig/Inspektör (besiktningsingenjör) TÜV NORD

Inspektör / kontrollingenjör
Håkan har erfarenhet från bland annat Perstorp Speciality Chemicals. Inspektör och besiktningsman som gärna hjälper till!

+46 10 474 99 42

hfrii@tuv-nord.com

Kontakta Håkan!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.