MENU
ISO-Certifiering

ISO-Certifiering

Vårt uppdrag: TÜV NORD skall vara den Skandinaviska industrins certifieringsorgan. Effektiva och moderna tolkningar av ISO-standarderna som anpassas efter er unika situation är en förutsättning för att ledningssystemet skall kunna bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vår grundinställning är alltid att utveckla och bidra till ert förbättringsarbete genom objektiva bedömningar. Vi förstår de utmaningar branschen står inför och revisionerna skall vara ett verktyg för er som kund att på ett effektivt sätt möta de krav som ställs på er verksamhet.

Vad är certifiering?

En ökad globalisering gör ISO standarderna allt viktigare då de skapar förtroende internationellt och blir ett kraftfullt verktyg för inköpare som vill validera till exempel miljö- eller kvalitetsarbetet hos en potentiell eller befintlig underleverantör. ISO Certifiering blir därmed en allt viktigare faktor gällande anseende och förtroende från marknaden. Med en ISO Certifiering från TÜV NORD har våra kunder ett objektivt och respekterat certifikat för sina anställda, samarbetspartners och kunder. Fördelarna är många men främst kommer er certifiering inte att ifrågasättas.

Fördelarna med certifiering
  • Bevis för att er verksamhet uppfyller marknadens krav och förväntningar
  • Minska antalet kund revisioner
  • Ger en objektiv bedömning av er verksamhet
  • Bidrar till en förbättrad struktur av verksamheten
  • Reducerar era kostnader
  • Reducerar era risker
  • Förbättrar verksamhetens prestanda
  • Ökar möjligheten att attrahera nya kunder och segment
  • Ger ett ökat förtroende och en förbättrad image

ISO Certifiering i Sverige

TÜV Certified: Oberoende råd - Objektiva bedömningar - Globalt erkänd certifiering. I Skandinavien och globalt förenar människor en ISO certifiering från TÜV NORD med säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Med fler än 1200 erfarna revisorer i över 80 länder reviderar och certifierar TÜV NORD våra kunders efterlevnad mot över 150 olika lagkrav och frivilliga standarder världen över. Nationellt arbetar vi med ett urval av dessa som ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 under egen Svensk ackreditering, detta ger oss en flexibilitet, spets och bredd som få kan mäta sig med. Dra nytta av vår kunskap redan idag och läs mer om våra tjänster på sidorna nedan.

Quality Management
Sustainability, Environment & Energy

Nedladdningsbart material

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.