ISO-Certifiering

ISO-Certifiering

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

Vårt uppdrag: TÜV NORD skall vara den Skandinaviska industrins certifieringsorgan. Effektiva och moderna tolkningar av ISO-standarderna som anpassas efter er unika situation är en förutsättning för att ledningssystemet skall kunna bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vår grundinställning är alltid att utveckla och bidra till ert förbättringsarbete genom objektiva bedömningar. Vi förstår de utmaningar branschen står inför och revisionerna skall vara ett verktyg för er som kund att på ett effektivt sätt möta de krav som ställs på er verksamhet.

Vad är certifiering?

En ökad globalisering gör ISO standarderna allt viktigare då de skapar förtroende internationellt och blir ett kraftfullt verktyg för inköpare som vill validera till exempel miljö- eller kvalitetsarbetet hos en potentiell eller befintlig underleverantör. ISO Certifiering blir därmed en allt viktigare faktor gällande anseende och förtroende från marknaden. Med en ISO Certifiering från TÜV NORD har våra kunder ett objektivt och respekterat certifikat för sina anställda, samarbetspartners och kunder. Fördelarna är många men främst kommer er certifiering inte att ifrågasättas.

Fördelarna med certifiering
  • Bevis för att er verksamhet uppfyller marknadens krav och förväntningar
  • Minska antalet kund revisioner
  • Ger en objektiv bedömning av er verksamhet
  • Bidrar till en förbättrad struktur av verksamheten
  • Reducerar era kostnader
  • Reducerar era risker
  • Förbättrar verksamhetens prestanda
  • Ökar möjligheten att attrahera nya kunder och segment
  • Ger ett ökat förtroende och en förbättrad image
Quality Management
Sustainability, Environment & Energy
Occupational Health and Safety

Nedladdningsbart material

Address

Helsingborg
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com