MENU

Internationellt erkänd ISO-certifiering av industrin

Fördelar med certifiering enligt ISO-standarder

ISO, eller International Organization for Standardization, är en internationell organisation vars syfte är att utveckla och publicera internationella standarder. ISO standarder (t.ex ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834) finns för att utnyttja landsöverskridande kompetens till att skapa universella lösningar på specifika problem inom ett område som dyker upp i olika länder. ISO-certifiering av ledningssystem kallas en certifiering som är utförd enligt någon av standarderna ISO utfärdat. I Sverige är det SIS (Swedish Standards Institute) som representerar Sverige i ISO.

Ett syfte med standardisering är att import och export ska underlättas. Ett annat syfte är att identifiera ett universellt problem och hitta ett gemensamt angreppsätt. Med en ökad globalisering blir ISO standarder allt mer viktiga för att de skapar förtroende internationellt och skapar mindre behov av att själv som företagare göra djupare efterforskning. Då standarderna är just internationellt godkända är de kraftfulla när en inköpare i andra länder vill validera till exempel miljö- eller kvalitetsarbetet hos en potentiell eller befintlig leverantör.

Fördelarna med certifiering är flera:

  • Visa att era tjänster uppfyller era kunders krav och förväntningar
  • Minska antalet revisioner från leverantörer
  • Få en objektiv bedömning av er verksamhet
  • Minska era kostnader och förbättra er verksamhet
  • Ökad möjlighet att attrahera nya kunder och öka förtroendet hos befintliga

Certifiering av industrin

Certifiering syftar generellt till en verifiering mot uppställda krav, av ett objekt/produkt, person eller organisation/system. Certifieringar kan ske av myndighetsgodkända företag vilka då benämns som ackrediterade. Benämningarna är många och några som florerar är: ackrediterat kontrollorgan, certifieringsorgan, anmält organ eller inspektionsorgan. Ackrediteringen i sig är en certifiering då det ackrediterade företaget måste genomgå en revision från myndighet (i Sverige SWEDAC) vilket är en gedigen process. Resultatet av en certifiering är i majoriteten av fallen ett utfärdat certifikat som bevis på att objektet, personen eller organisationen följer uppställda krav. Viktigt att notera är att vissa certifikat som utfärdas ej görs på ackrediterad grund vilket gör att certifikatet ej är giltigt i alla sammanhang, som till exempel vid upphandlingar. 

ISO-certifiering av ledningssystem utförs för att kontrollera att företagets ledningssystem är konkurrenskraftigt och följer internationella standarder. Det finns för att utveckla din verksamhet (om än det kan vara ett krav från till exempel en kund) och kravstandarden som används är generellt ISO-standarder, så kallad ISO- certifiering.

TÜV NORD vill vara den skandinaviska industrins certifieringsorgan. Effektiva och moderna tolkningar av kravstandarderna anpassade för företagets situation är väsentliga. Det är också viktigt att certifieringsorganet förstår er situation och kan peka på områden där systemen kan förbättras. Grundinställningen revisorn ska ha vid revisionen är att utveckla och förbättra kunden genom objektiv bedömning.

Lär dig mer om våra tjänster inom certifiering

Nedladdningsbart material, vägledning och information

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef, Skandinavien
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.