MENU

Harmoniserad standard och PED

    1. Från A till Ö
En harmoniserad standard är ett sätt att uppfylla tekniska direktiv En harmoniserad standard är ett sätt att uppfylla tekniska direktiv En harmoniserad standard är ett sätt att uppfylla tekniska direktiv En harmoniserad standard är ett sätt att uppfylla tekniska direktiv

En harmoniserad standard är det enklaste sättet att uppfylla PED:s grundläggande säkerhetskrav

En harmoniserad standard är ett sätt att uppfylla tekniska direktiv som till exempel PED och det är det enklaste sättet att uppfylla PED:s grundläggande säkerhetskrav. En harmoniserad standard tas fram av Europeiska standardiseringskommittén CEN och publiceras i kommissionens skrift Official Journal vilket gör standarden gällande. Bilaga ZA till Official Jornal beskriver vilka grundläggande säkerhetskrav som uppfylls i vilket direktiv.

 

 

Med en harmoniserad standard uppfyller ni säkerhetskraven

Den stora fördelen med att följa en harmoniserad standard är att ni inte behöver beskriva hur de grundläggande kraven uppfylls. Används andra standarder, vilket också är en lösning, måste ni beskriva på vilket sätt dessa stämmer överens med de grundläggande säkerhetskraven. Det kan bli fråga om tillägg för att uppfylla dessa, till exempel genom en särskild materialutvärdering (PMA) av material som inte finns upptaget i en harmoniserad standard. Används harmoniserad standard uppfylls säkerhetskraven per automatik (presumtion of conformity).

De vanligaste exemplen på produktstandarder:

Vanliga underliggande standarder är:

  • EN 10216 sömlösa tryckkärlsrör
  • EN 10217 svetsade tryckkärlsrör
  • EN 10028 tryckkärlsplåt
  • EN 15614 kvalificering av svetsprocedurer
  • EN 764-7 säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar

Mikael Tegnér

Affärsområdeschef
Mikael Tegnér har lång erfarenhet från processindustrin och hjälper dig gärna med dina frågor!

+46 10 474 99 21

mtegner@tuv-nord.com

linkedin mikael-tegnér-6a4b97

Kontakta Mikael!
Jag hjälper dig med allt från offertförfrågningar till tekniska frågor.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details