ISO 9001 och Kvalitetsledningssystem

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

ISO 9001 Certifiering

Fler nöjda kunder, förbättrad produktkvalitet, minskade kostnader. Ett ISO 9001 certifierat kvalitetsledningssystem hjälper företag mot utvecklingen av ett hållbart och systematiskt kvalitetsarbete.
Resultatet är en tydlig förbättring av er konkurrenskraft genom en reducering av era kvalitetskostnader och en styrning av verksamheten som bidrar till ökad lönsamhet.


 

Fördelar med ISO 9001

Det är inte bara kvaliteten på individuella prestationer som skiljer mellan ett misslyckande eller en framgång. Systematisering, beredskap och förmågan reagera snabbt och flexibelt på förändringar hos marknaden och era kunders förväntningar är lika viktiga, ett effektivt kvalitetsledningssystem är en trygg grund för att kunna möta och uppfylla dagens komplexa krav.

På såväl nationell som internationell nivå är ett ISO 9001 certifikat från TÜV UK ett erkänt bevis på kompetens, prestanda och ett strukturerat arbetssätt. Genom en ISO 9001 certifiering utförd av TÜV UK är vårt mål att bidra med:

 • Utveckling mot en hållbar och kostnadseffektiv kvalitetssäkring
 • Ökad konkurrenskraft
 • Riskminimering inom er verksamhet
 • Ökad tillfredsställelse från era kunder och anställda
 • Uppfyllande av specifika kundkrav
 • Stärka ert varumärke och göra er mer attraktiva som arbetsgivare
 • Globalt erkännande och jämförbarhet

Vår huvudkontakt hos TÜV NORD Sweden AB är mycket bra att ha att göra med: svarar alltid snabbt, har alltid tid och är kunnig och påläst

Hans Kjellstorp, Sandvik Materials Technology, Manager Quality & Standardization

Vad är ISO 9001?

För en mängd olika organisationer skapar ISO 9000-seriens kvalitetsstandarder grunden för kvalitetssäkring och kvalitetshantering. Serien introducerades 1987 som en "best-practice" och är idag de mest använda standarderna som utarbetats av International Organization for Standardization (ISO), över en miljon organisationer runt om i världen är idag certifierade mot ISO 9001. Den uppdaterade versionen av standarden publicerades 2015 och ersatte då den tidigare utgåvan från 2008.

Genom en förändrad struktur med standardiserad numrering och namngivning av klausuler och rubriker ”High level structure” innebär uppdateringen till ISO 9001:2015 också stora förenklingar och möjligheter att dra nytta av ett integrerat ledningssystem (IMS) innefattande såväl kvalitets- som miljö och arbetsmiljöfrågor.

 

Standarden baseras på 7 principer där kundfokus, processinriktning, ledarskap och ständiga förbättringar har fått ett större fokus i nuvarande version. ISO 9001: 2015 består av 10 huvudkapitel och behandlar bland annat:

 • Företagets strategi och mål
 • Ständig förbättring och förebyggande arbete
 • Fokus på verksamhetens risker och möjligheter
 • Bestämning och övervakning av kvalitetsrelaterade kostnader
 • Produktansvar och produktsäkerhet
 • Produkt- och processutveckling


Läs mer om ISO 9001:2015 här och lär er mer om vilka krav ställs på er som ett certifierat företag genom att ladda ner vår guide 

Guidebook ISO 9001

Vårt white paper om ISO 9001 och vår Guidebook kring kraven och tolkningarna av ISO 9001 finns tillgänglig på vår nedladdningssida. Lär er om vilka krav som ställs på ett certifierat företag eller fortsätt läsa mer om ISO 9001:2015.

Address

Helsingborg
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com