MENU

ISO 9001 certifiering

 1. Certifiering
 2. ISO 9001

Certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

ISO (International organization for standardization) 9001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS). Med fler än en miljon företag certifierade internationellt är det den mest välkända standarden inom ISO certifiering. Ett ledningssystem är ett företags samlade processer och det är dessa processer som certifieras. ISO-certifiering utförs främst av ackrediterade certifieringsorgan vilket TÜV NORD är. De företagen som utfärdar internationellt gångbara ISO 9001 certifikat (ISO Certifiering) måste därför vara godkända (ackrediterade) av landets nationella ackrediteringsmyndigheten (SWEDAC i Sverige).

Vad kan ISO 9001 göra för ert företag (bland annat)?

 • Identifiera risker och möjligheter kopplat till kvalitet i verksamheten
 • Besparingar av tid, resurser och i slutändan pengar på grund av förbättrade och mer effektiva processer
 • Stärker varumärket och möjligheten att genom ett internationellt gångbart bevis som många inköpare kräver
 • Öka kundvärdet och göra flera kunder nöjda

White paper ISO 9001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 9001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 9001 innebär och mycket mer! 

Varför ISO 9001 enligt forskningen?

Forskning har bedrivits på både serviceföretag och tillverkande företag gällande certifiering enligt ISO 9001 men fortfarande saknas omfattande studier. Bilden är delad där certifiering i vissa fall visar stora konkurrensfördelar och i andra fall, ingen skillnad alls. Changiz Valmohammadi & Mohsen Kalantari (2015) visar att denna skillnad främst beror på företagets grundläggande motivation bakom certifieringen. Kort sammanfattat behöver motivationen komma inifrån vilket till exempel kan vara viljan att öka produktkvalitet, minska sina kostnader samt öka kunskapsdelningen inom företaget. Detta till skillnad från extern motivation som innebär att implementationen enligt ISO 9001 sker enbart på grund av kundkrav. 

Evangelos L. Psomas (2013) har visat att små- och medelstora serviceföretag, certifierade enligt ISO 9001, har en högre grad av måluppfyllnad och förbättring av kvalitet. Dessa företag har motverkat avvikelser och har högre kundnöjdhet än icke certifierade företag, trots den dåliga ekonomiska situationen då studien genomfördes. Allra bäst var dessa företag när det kom till kundnöjdheten! Evangelos Psomas och Dimitrios Kafetzopoulos (2014) följde upp föregående studie där resultatet visade på än tydligare resultat, till fördel för ISO 9001-certifierade företag. ISO 9001-certifierade företag utklassar de ej certifierade företagen sett till produktkvalitet, kundnöjdhet, “operations”, marknad och finansiella resultat. Författarna menar att studien bör vara nog med argument för att ej certifierade företag ska certifiera sig enligt ISO 9001 för att motverka/mildra den konjunkturella nedgången som då var rådande.

Implementation och certifiering av ett QMS-system enligt ISO 9001 är ingen garanti men rätt implementerat och med rätt motivationen ökar det företagets förutsättningar att:

 • Förbättra kvaliteten och öka kundnöjdhet
 • Förbättra finansiella resultat
 • Stå emot konjunkturella nedgångar
 • Minska sina kostnader

Vår huvudkontakt hos TÜV NORD Sweden AB är mycket bra att ha att göra med: svarar alltid snabbt, har alltid tid och är kunnig och påläst

Hans Kjellstorp, Sandvik Materials Technology, Manager Quality & Standardization

ISO 9001:2015

Under 2015 godkändes en ny upplaga av ISO 9001 och ISO 14001. Tidigare upplaga ISO 9001:2008 skall således ersättas med ISO 9001: 015. Kravet på de företag som idag är certifierade är att de måste gjort en revision av ledningssystemet enligt ISO 9001:2015 före september 2018. Några av de viktigaste förändringarna med nya upplagan är:

 • Krav på omvärldsanalys och intressentkrav
 • Fokus på ledarskap
 • Gemensam struktur för olika ledningssystemstandarder
 • Riskbaserat synsätt (riskbedömning)
 • Färre krav på dokument men mer eget ansvar

Med GAP-analysen utvärderar vi ert nuläge och identifierar vad som redan finns på plats och vad som behöver förändras.

Boka er GAP-analys idag

Certifieringsprocess för ISO 9001-certifiering

Har ni gått i tankarna om att bli certifierade enligt ISO-standard? En nycertifiering med oss kan man dela upp i fyra olika faser:

 • Fas 1 - Planera ledningssystemet
 • Fas 2 - Upprätta ledningssystemet
 • Fas 3 - Implementera ledningssystemet
 • Fas 4 - Använd och certifiera ledningssystemet

Är ni idag redan certifierade och intresserade av att byta går detta utan några problem, oavsett vart i certifieringscykeln ni befinner er. Det enda vi behöver är de tre senaste årens revisionsrapporter, detta för att försäkra oss om att ni har korrigerat de avvikelser som eventuellt uppkommit från tidigare revisioner.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef, Skandinavien
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.