OFP (Oförstörande Provning)

NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder

OFP för avläsning av material- eller produktegenskaper

OFP (Oförstörande provning) är metoder för att avläsa material- eller produktegenskaper utan att skada produkten som provas. Det handlar om att prova så kvaliteten är rätt i till exempel svetsen, materialet eller den övergripande konstruktionen för produkter med höga säkerhetskrav. Detta skall göras under hela produktcykeln, från tillverkning och installation till drift och underhåll och målet med den oförstörande provningen är att identifiera defekter. OFP kan ibland hanteras internt men i många fall väljer företag att använda olika underleverantörer (ackrediterade laboratorier) och i vissa regelverk är detta ett krav.

När är det krav på OFP och exempel på OFP-metoder?

När är det krav på OFP? Krav på oförstörande provning kan regleras på olika sätt:

 • Ett vanligt sätt är att en specifik standard föreskriver omfattning, metod, kvalitet på svets etc.
 • Ett annat sätt är att en särskild bransch via ett branschorgan ställer sina specifika krav.
 • Ett tredje sätt är att beställaren ställer särskilda krav för leveransen.

Några av de OFP metoder som kan användas:

 • Visuell kontroll/provning (VT)
 • Röntgenprovning (RT)
 • Ultraljudprovning (UT)
 • Provning med penetrant (PT)
 • Magnetpulverprovning (MT)
 • Läckprovning (LT)
 • Virvelströmsprovning, induktiv provning eller eddy current (ET)
 • Akustisk emission (AE)

Ackreditering enligt 17025, laboratorium för oförstörande provning, krävs för att få genomföra majoriteten av OFP-tjänsterna. Föreskrifter där OFP nämns:

OFP berör dig som arbetar med antingen inköp, konstruktion, beräkning eller drift. Tjänsterna används för att säkerställa att till exempel en tryckbärande anordning följer uppsatta krav och regelverk när det kommer till kvalitet och säkerhet. Inre och yttre fel på produkten är tillverkarens ansvar men det är också viktigt för att undvika produktionsstopp på grund av haverier.

"TÜV NORDs Inspektörer samt Delta Tests provningspersonal på plats var väldigt bra och målinriktade" PREEM

OFP i samarbete med provningsföretag

För att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar inom tredjepartsbedömningar samarbetar TÜV NORD i Skandinavien med ett antal provningsföretag som vi anser ha en hög kvalitet i deras tjänster och således nöjda kunder. Detta gör att vi kan erbjuda koordinering av både provning, inspektion och certifiering.

Kontakta oss för mer information om OFP

Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Björn WendtssonIWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com