MENU

ISO 45001 och arbetsmiljöcertifiering

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

ISO 45001 Certifiering

Säkerhet på jobbet är det viktigaste ämnesområdet för en arbetsgivare, ansvar för säkerhet och riskhantering för att skydda människors liv bör alltid komma först. Med ett effektivt arbetsmiljöledningssystem bedriver ni som ISO 45001 certifierat företag ett systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställer era medarbetares hälsa och säkerhet samtidigt som verksamhetens kostnader reduceras.
 

Fördelar med ISO 45001

En ökad globalisering gör ISO standarderna allt viktigare då de skapar förtroende internationellt och blir ett kraftfullt verktyg för inköpare som vill validera till exempel arbetsmiljöarbetet hos en potentiell eller befintlig underleverantör. En ISO 45001 Certifiering blir därmed en viktig faktor gällande anseende och förtroende från marknaden. Med en ISO Certifiering från TÜV UK har våra kunder ett objektivt och respekterat certifikat för sina anställda, samarbetspartners och kunder. Fördelarna är många men främst kommer er certifiering inte att ifrågasättas.

Genom en certifiering utförd av TÜV UK är vårt mål att bidra med:
 

 • Utveckling mot ett hållbart och kostnadseffektiv arbetsmiljöarbete
 • Identifiering av möjligheter till förbättringar
 • Reducerade kostnader genom minskad sjukfrånvaro och minskat produktionsbortfall
 • Verifiera att ni följer lagar och regler för arbetsmiljö
 • Enkelt att inkorporera med andra ledningssystem som till exempel ISO 9001 och ISO 14001
 • Ökad tillfredsställelse från era kunder och anställda
 • Stärka ert varumärke och göra er mer attraktiva som arbetsgivare
 • Globalt erkännande och jämförbarhet

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 - Ett ramverk för arbetsmiljöfrågor. Globalt sker cirka 6300 arbetsrelaterade dödsolyckor varje dag, nästan 2,3 miljoner människor förolyckas i arbetet varje år. Sverige är ett av de länder i världen där antalet arbetsplatsolyckor är lägst men tyvärr ser vi en negativ trend på den psykosociala arbetsmiljön. Enligt undersökningar är ungefär 40 % av kvalitetsbristerna i Sverige inom tjänste- och industriföretag av arbetsmiljörelaterad karaktär. ISO 45001 har vidareutvecklas från OSHAS 18001 av ISO för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och minska den psykosociala ohälsan genom att hjälpa organisationer sätta upp ett ramverk för att upptäcka, eliminera eller minimera risker för olycksfall och ohälsa, öka säkerheten och välbefinnandet samt skapa bättre arbetsvillkor.

ISO 45001 krav

Sedan 2018 ersätter ISO 45001:2018 den tidigare standarden OHSAS 18001 som standard för arbetsmiljö. Skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001 består dels av en förändrad struktur med standardiserad numrering och namngivning av klausuler och rubriker, denna ”High level structure” ger stora förenklingar och möjligheter att dra nytta av ett integrerat ledningssystem (IMS) innefattande såväl kvalitets- som miljö och arbetsmiljöfrågor.

Som ISO 45001:2018 certifierat företag behöver din organisation även inkludera era underleverantörers arbete samt diskutera hur ni kan utvecklas och effektiviseras inom området. ISO 45001 lämpar sig för alla branscher, offentlig eller privat sektor och passar för organisationer av alla storlekar. 

Standarden består för närvarande av 10 huvudavsnitt och behandlar bland annat:

 • Krav och förväntningar på företaget
 • Ledarskap och engagemang och medverkan från Organisationen
 • Kartläggning av faror, risker och möjligheter
 • Förutsättningar för att implementera sitt ledningssystem
 • Ta sitt ledningssystem i drift
 • Utvärdera dess prestanda
 • Uppnå förbättring

 

Läs mer om övergången till ISO 45001 här och ladda ner vårt faktablad (engelska).

Guidebook ISO 45001

Vårt white paper om ISO 45001 och vår Guidebook kring kraven och tolkningarna av ISO 45001 finns tillgängliga på vår nedladdningssida. Lär er om vilka krav som ställs på ett certifierat företag eller Läs mer om övergången till ISO 45001 här.

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.