MENU

ISO 45001 certifiering

  1. Certifiering
  2. ISO 45001
ISO 45001 - ramverk för arbetsmiljö ISO 45001 - ramverk för arbetsmiljö ISO 45001 - ramverk för arbetsmiljö ISO 45001 - ramverk för arbetsmiljö

ISO 45001 - Ett ramverk för arbetsmiljöfrågor

Globalt sker cirka 6300 arbetsrelaterade dödsolyckor varje dag, nästan 2,3 miljoner förolyckas i arbetet varje år*. Visserligen är Sverige en av de länder i världen där antalet olyckor på arbetsplatsen är allra lägst, men det finns utrymme för förbättring även här. Enligt undersökningar är ungefär 40 % av kvalitetsbristerna i Sverige inom tjänste- och industriföretag av arbetsmiljörelaterad karaktär. ISO 45001 certifiering utvecklas för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor genom att hjälpa organisationer med att sätta upp ett ramverk för att reducera risker, öka säkerheten för arbetarna och skapa bättre arbetsvillkor. ISO 45001 förväntas publiceras Januari 2018.

*Källa: International Labour Organisation

 

 

ISO 45001 ersätter OHSAS 18001

ISO 45001 standard ersätter OHSAS 18001 som standard för arbetsmiljö. Skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001 består i stora drag av att organisationerna inte bara behöver se över sitt eget arbetssätt. I ISO 45001 behöver företagen också inkludera leverantörers arbete. Standarden har stor påverkan på de organisationer som systematiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor. Bland annat kommer din organisation behöva diskutera hur ni kan utvecklas och effektiviseras inom arbetsmiljö.

Implementeringen av ISO 45001 innebär möjligheter att dra nytta av kvalitets- och miljöledningssystem eftersom det är enkelt att integrera dem. Certifieringen riktar sig främst till dig som arbetar med arbetsmiljö eller ledningssystem såsom miljöansvarig, kvalitetsansvarig, CSR-ansvarig, eller verksamhetsutvecklare. ISO 45001 lämpar sig för alla branscher, offentlig eller privat sektor och passar för organisationer av alla storlekar.

TÜV NORD är ett certifieringsorgan, vi gör objektiva tekniska bedömningar enligt internationella- och nationella standarder för bland annat kvalitet och miljö. När ISO 45001 är publicerad kommer TÜV NORD att erbjuda certifieringen och guida dig som är certifierad enligt OHSAS 18001 i skiftet till ISO 45001.

 

Läs mer om förberedelserna för ISO 45001 (engelska). 

Fördelarna med arbetsmiljöcertiferingen ISO 45001

  • Verifierar att ni följer lagar och regler för arbetsmiljö
  • Ni kommer att spara pengar med minskad sjukfrånvaro och minskat produktionsbortfall
  • Stärker varumärket och gör er mer attraktiva som arbetsgivare
  • Enkelt att inkorporera med andra ledningssystem som till exempel ISO 9001 och ISO 14001 

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef, Skandinavien
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.