Notified body (anmält organ)

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
TÜV NORD Notified body TÜV NORD Notified body TÜV NORD Notified body TÜV NORD Notified body

Notified body, eller anmält organ, verifierar att produkten följer EU:s regelverk och direktiv

Notified Body eller på svenska, Anmält Organ, är oberoende organisationer som säkerställer och verifierar att tillverkare följer EU:s regelverk och direktiv. Dessa verifieringar kan göras genom certifiering, kontroll och provning. Ett Anmält Organ agerar därför som en förlängd arm av EU vilket gör att dessa organisationer i sig måste uppfylla särskilda krav. Generellt handlar kontrollen om en granskning av tillverkarens tekniska dokumentation som gäller för produktkategorin.

Anmält organ i Sverige

I Sverige är det SWEDAC som bedömer dessa oberoende organisationer och skickar information till EU vilka Anmälda Organ som finns i landet. Alla Anmälda Organ finns listade i databasen Nando. Notified Body hänger ihop med CE-märkning vilket är det yttersta beviset på att en vara eller produkt följer EU:s regelverk och direktiv. Det anmälda organet är den organisation som verifierar att produkten uppfyller kraven med avseende på säkerhet.

Det anmälda organet är den organisation som verifierar att produkten uppfyller kraven med avseende på säkerhet. Produkterna verifieras med hjälp av provning, kontroll och certifiering. Arbetet kan ske genom till exempel konstruktionskontroll, typkontrollintyg eller granskning av kvalitesledningssystem.

TÜV NORD i Skandinavien betecknas, som anmält organ, NB 2529.

Kontakta oss för frågor om notified body eller anmält organ

Address

Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20 | 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com