MENU

Notified body (anmält organ)

  1. Från A till Ö
TÜV NORD Notified body TÜV NORD Notified body TÜV NORD Notified body TÜV NORD Notified body

Notified body, eller anmält organ, verifierar att produkten följer EU:s regelverk och direktiv

Notified Body eller på svenska, Anmält Organ, är oberoende organisationer som säkerställer och verifierar att tillverkare följer EU:s regelverk och direktiv. Dessa verifieringar kan göras genom certifiering, kontroll och provning. Ett Anmält Organ agerar därför som en förlängd arm av EU vilket gör att dessa organisationer i sig måste uppfylla särskilda krav. Generellt handlar kontrollen om en granskning av tillverkarens tekniska dokumentation som gäller för produktkategorin.

I Sverige är det SWEDAC som bedömer dessa oberoende organisationer och skickar information till EU vilka Anmälda Organ som finns i landet. Alla Anmälda Organ finns listade i databasen Nando. Notified Body hänger ihop med CE-märkning vilket är det yttersta beviset på att en vara eller produkt följer EU:s regelverk och direktiv. Det anmälda organet är den organisation som verifierar att produkten uppfyller kraven med avseende på säkerhet.

Det anmälda organet är den organisation som verifierar att produkten uppfyller kraven med avseende på säkerhet. Produkterna verifieras med hjälp av provning, kontroll och certifiering. Arbetet kan ske genom till exempel konstruktionskontroll, typkontrollintyg eller granskning av kvalitesledningssystem.

TÜV NORD i Skandinavien betecknas, som anmält organ, NB 2529.

Mikael Tegnér

Affärsområdeschef
Mikael Tegnér har lång erfarenhet från processindustrin och hjälper dig gärna med dina frågor!

+46 10 474 99 21

mtegner@tuv-nord.com

linkedin mikael-tegnér-6a4b97

Kontakta Mikael!
Jag hjälper dig med allt från offertförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.