EN ISO 3834 certifiering

EN ISO 3834 certifiering EN ISO 3834 certifiering EN ISO 3834 certifiering EN ISO 3834 certifiering
Certifiering enligt EN ISO 3834 är en internationellt accepterad standard för svetsande företag

Certifiering av kvalitetsledningssystem för svetsande företag enligt EN ISO 3834

EN ISO 3834 är en internationellt erkänd kvalitetsledningssystemstandard för svetsande företag. Ett ledningssystem är ett företags samlade processer och det är således dessa processer som certifieras när ett företag väljer att certifiera sig enligt EN ISO 3834. Certifiering utförs av ackrediterade certifieringsorgan som är godkända (ackrediterade) av landets nationella ackrediteringsorgan (i Sverige är det Swedac).

 

3834-2, 3834-3 eller 3834-4

Vilken kravnivå som er verksamhet omfattas av beror av de produkter ni tillverkar och därmed svetsens inverkan i produkten gällande säkerhet, konstruktion och funktion. ISO 3834-4 är den enklaste av kravnivåerna medan ISO 3834-2 är den mest omfattande. Vilken nivå ni som företag omfattas av bestäms av den produktstandard, specifikation eller föreskrift som är tillämpbar för er produkt. 

Allra bäst styrning och kvalitetskontroll kan du som kund få genom at ha ett integrerat kvalitetsledningssystem enligt både ISO 9001, EN ISO 3834 samt eventuell produktstandard. Är du som kund certifierad enligt dessa standarder tillsammans med ISO 14001 behöver ni med stor sannolikhet ej oroa er över olika kunders kvalitets- och miljöfrågor, allt är på plats.

Utnyttja objektiva tredjepartsbedömningar med EN ISO 3834

TÜV NORD i Skandinavien fokuserar på kunder inom processindustri, kraft- samt värmeverk och tillverkningsindustri där vi kan medföra mervärde och tillsammans med våra kunder utveckla industrin. Detta gör vi genom att arbeta med både inspektion och certifiering.

En viktig bidragande orsak är teknikens betydelse, TÜV NORD använder ett nyutvecklat webbaserat certifieringssystem för att effektivisera våra revisioner och kontinuerligt ha den senaste informationen tillgänglig. Revisorn kan därmed fokusera på er och era förbättringsmöjligheter, samtidigt minimeras ert för- samt efterarbete genom en effektiv hantering av korrigerande åtgärder, uppföljning, revisionsrapporter certifikat och planering. Grundinställningen revisorn ska ha vid revision är att utveckla och förbättra kunderna genom objektiv bedömning.

För att se läsa vår certifieringsordning, klicka r.

Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Björn WendtssonIWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com