MENU

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll

 1. Inspektion
 2. Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll
Konstruktionskontroll med TÜV NORD Konstruktionskontroll med TÜV NORD Konstruktionskontroll med TÜV NORD Konstruktionskontroll med TÜV NORD

Konstruktionkontroll och tillverkningskontroll är ett krav

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll är ett krav som går att hitta i tryckkärlsdirektivet PED samt i vissa av Arbetsmiljöverkets samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter. Kravet gäller företag som konstruerar och/eller tillverkar trycksatta anordningar. Det handlar om att innan en produkt får skickas till kund skall den vara kontrollerad i olika steg för att verifiera att den följer regelverk och krav. Regelverk och föreskrifter där konstruktionskontroll och tillverkningskontroll nämns: 

Respektive föreskrift anger i vilka fall dessa kontroller får göras i egen regi samt när ett kontrollorgan (eller anmält organ) måste involveras i processen. Även i de fall, tillverkaren får utföra dessa kontroller själv, kan det vara nyttigt att få en oberoende granskning (second opinion) från tredjepart, i form av ett kontrollorgan.

Exempel på trycksatta anordningar och relevanta regelverk

Vad är då en trycksatt anordning? Här kommer några exempel:

 • Pannor
 • Rörledningar
 • Vakuumkärl
 • Processkärl i processindustrin (olja, gas, kemi)
 • Cisterner
 • Gassystem
 • Vattentankar med innertryck (hydroforer eller varmvattenberedare)
 • Tryckluftsbehållare
 • Värmeväxlare 

Några av regelverken ni bör ha koll på som berör tryckkärl och trycksatta anordningar:

Det här visste du inte om konstruktionskontroll och tillverkningskontroll

 • Riskbedömning av er anläggning är ett krav från Arbetsmiljöverket
 • Kontroll av trycksatta anordningar delas upp i två besiktningsklasser: A och B
 • Skall ni tillverka trycksatta anordningar för export utanför EU, kan vi utföra detta i Sverige (till exempel genom ASME)
 • Har ni även anläggningar i Norge kan vi utföra besiktningar enligt norska föreskrifter¨

TÜV NORD i Skandinavien bedömer, stöttar och guidar er bland kundkrav, regler, lagar och förordningar nationellt som internationellt som ackrediterade av SWEDAC enligt ISO 17020, 17021 och 17065. Tillsammans med våra partners tillhandhåller vi och koordinerar vid behov alla tredjepartstjänster ni kan tänka er behöva.

Leif Olsson

Inspektör / kontrollingenjör
Leif Olsson har lång erfarenhet från kylbranschen som gärna hjälper till!

+46 10 474 99 27

lolsson@tuv-nord.com

Kontakta Leif!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.