MENU

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll

 1. Inspektion
 2. Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll
Konstruktionskontroll av tryckbärande anordningar Konstruktionskontroll av tryckbärande anordningar Konstruktionskontroll av tryckbärande anordningar Konstruktionskontroll av tryckbärande anordningar
Få ett internationellt erkänt certifikat genom en konstruktionskontroll från TÜV NORD

Konstruktionkontroll och tillverkningskontroll är ett krav

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll är ett krav som går att hitta i tryckkärlsdirektivet PED samt i vissa av Arbetsmiljöverkets samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter. Kravet gäller företag som konstruerar och/eller tillverkar trycksatta anordningar. Det handlar om att innan en produkt får skickas till kund skall den vara kontrollerad i olika steg för att verifiera att den följer regelverk och krav. Regelverk och föreskrifter där konstruktionskontroll och tillverkningskontroll nämns: 

Respektive föreskrift anger i vilka fall dessa kontroller får göras i egen regi samt när ett kontrollorgan (eller anmält organ) måste involveras i processen. Även i de fall, tillverkaren får utföra dessa kontroller själv, kan det vara nyttigt att få en oberoende granskning (second opinion) från tredjepart, i form av ett kontrollorgan.

Exempel på trycksatta anordningar och relevanta regelverk

Vad är då en trycksatt anordning? Här kommer några exempel:

 • Pannor
 • Rörledningar
 • Vakuumkärl
 • Processkärl i processindustrin (olja, gas, kemi)
 • Cisterner
 • Gassystem
 • Vattentankar med innertryck (hydroforer eller varmvattenberedare)
 • Tryckluftsbehållare
 • Värmeväxlare 

Några av regelverken ni bör ha koll på som berör tryckkärl och trycksatta anordningar:

Det här visste du inte om konstruktionskontroll och tillverkningskontroll

 • Riskbedömning av er anläggning är ett krav från Arbetsmiljöverket
 • Kontroll av trycksatta anordningar delas upp i två besiktningsklasser: A och B
 • Skall ni tillverka trycksatta anordningar för export utanför EU, kan vi utföra detta i Sverige (till exempel genom ASME)
 • Har ni även anläggningar i Norge kan vi utföra besiktningar enligt norska föreskrifter¨

TÜV NORD i Skandinavien bedömer, stöttar och guidar er bland kundkrav, regler, lagar och förordningar nationellt som internationellt som ackrediterade av SWEDAC enligt ISO 17020, 17021 och 17065. Tillsammans med våra partners tillhandhåller vi och koordinerar vid behov alla tredjepartstjänster ni kan tänka er behöva.

Menca Ogneova

Menca är inspektör för TÜV NORD inom konstruktionskontroll och PED

Inspektör
Menca har god erfarenhet inom konstruktionskontroll och tillverkningskontroll, PED och trycksatta anordningar

070 363 92 63

mogneova@tuv-nord.com

linkedin mencaogneova

Kontakta Menca!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!