Inspektion med lag, standard, reglering eller kund som kravställare

Inspektion med lag, standard, reglering eller kund som kravställare

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning

Inspektion av tryckkärl

Grunden bakom varje inspektion är alltid en viss lag, reglering eller ett krav som kan komma från till exempel EU, en myndighet, kund eller intresseorganisation. Nya AFS 2017:3, AFS 2005:1, AFS 2005:2, AFS 2005:3, PED, ASME, SSMFS 2008:13 är några av de begrepp som kan dyka upp i er vardag och som ni behöver förhålla er till.

Vad är egentligen rätt eller fel vid CE-märkning? Vilka tryckkärlsregler gäller i Malaysia? Har vi någon nytta av att certifiera vår svetsning enligt ISO 3834?

Begär vi tillräckligt med dokumentation av entreprenören? Vem kan vi anlita för kontroll i Polen, Kina och Indien i samma projekt? Har vi rätt nivå på våra riskanalyser? Vem kan hjälpa oss så att installationen i Tyskland går smärtfritt?

Hur länge får värmeväxlaren med den upptäckta sprickan användas? Varför håller inte reaktorn mer än 2-3 år innan den måste skrotas och ersättas med en ny? Hur kan besiktningarna utföras på ett mer effektivt och meningsfullt sätt? Finns det någon lathund för alla föreskrifter?

Inspektion av tekniska anordningar med AV, MSB och SSM som kravställare

Kanske behöver ni hjälp eller bara ett bollplank att ventilera tekniska frågor med? Hursomhelst har vi bestämt att vi skall finnas där för er, kunden, och utveckla nästa generation av inspektions- och certifieringstjänster. Tjänster som tillför något mer utöver själva godkännandet!

TÜV NORD bedömer, stöttar och guidar er bland kundkrav, regler, lagar och förordningar nationellt som internationellt. Arbetsmiljöverket (AV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är några av de instanser vi har gedigen erfarenhet av. Tillsammans med våra partners tillhandhåller vi och koordinerar vid behov alla tredjepartstjänster ni kan tänka er behöva.

Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Björn WendtssonIWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com