Bolagsuppgifter TÜV NORD Scandinavia AB

Bolagsinformation

TÜV NORD Scandinavia AB

Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

Momsregistreringsnummer: SE556114714001
Organisationsnummer. 556114-7140

+46 (0)10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com

Uppdragsfinansierat

TÜV NORD Scandinavia AB finansierar sin verksamhet genom kunduppdrag. Enstaka och mindre uppdrag är forskningsfinansierade. 

Vi är ett helägt dotterbolag till TÜV NORD International GmbH & Co KG som är en del av gruppen under TÜV NORD AG.

Vi innehar anpassad konsultansvarsförsäkring.