ISO 27001 certifiering

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

I dagens informationssamhälle är information en av ett företags viktigaste tillgångar och företagsinformation skall vara enkelt åtkomlig för de som behöver den. Men det blir vanligare att information försvinner, antingen blir informationen stulen eller så har företag helt enkelt inte har koll på sin data. Ett viktigt dokument som hamnar i fel händer eller blir skadat kan leda till dramatiska konsekvenser. En certifiering enligt ISO 27001 ger dig och ditt företag ett ledningssystem som är uppbyggt runt informationssäkerhet. Med ISO 27001 får du ett ramverk för hur du implementerar ett ledningssystem för informationssäkerhet som skyddar din viktigaste information.

ISO 27001 informationssäkerhetssystem ISO 27001 informationssäkerhetssystem ISO 27001 informationssäkerhetssystem ISO 27001 informationssäkerhetssystem

För att uppfylla kraven för certifiering enligt ISO 27001 behöver du:

  • Ta fram policy, rutiner och processer som är viktiga för informationssäkerhet och riskhantering
  • Implementera och upprätthålla policy, rutiner och åtgärder
  • Uppföljning, övervakning och granskning av säkerhet
  • Underhåll och förbättring av informationssäkerhet

ISO 27001 standard - för dig som arbetar med känslig information

ISO 27001 standard ger specifika krav för att upprätta, införa, underhålla och hela tiden förbättra ett system för informationssäkerhet till din organisation. Standarden innehåller generiska krav och är tilltänkt att passa alla organisationer oavsett storlek eller bransch, men är främst riktad till organisationer som hanterar mycket information eller känslig information. När ditt företag certifieras enligt ISO 27001 kan intressenter, som till exempel kunder känna sig säkra med vetskapen att ditt företag hela tiden arbetar med att förbättra ledningssystemet för informationssäkerhet. De årliga revisionerna av systemet ger en trygghet i att nuvarande system är uppdaterat enligt en internationellt godkänd standard. Mer information och standarden i sin helhet hittar du här.

 

ISO 27001 certifiering tillsammans med andra ledningssystem

En ISO 27001 certifiering är enkel att integrera med andra ledningssystem såsom ISO 9001 och ISO 14001. Implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet är ett strategiskt beslut och påverkas av organisationens säkerhetskrav, målbild, storlek och kultur. Faktorer som förändras över tid.

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard som:

  • Ger ditt företag ett förtroende hos kunder
  • Skyddar affärshemligheter och information
  • Ger ditt företag en tydlig arbetsprocess för informationsskydd
  • Minimerar säkerhetsrisker

Har du funderingar över ditt företags informationssäkerhet? TÜV NORD är ett av Skandinaviens ledande certifieringsorgan och kan hjälpa ditt företag med att certifieras enligt ISO 27001. 

Certifiering med TÜV NORD

Address

Helsingborg
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com