MENU

ISO 27001 certifiering

ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

I dagens informationssamhälle är information en av ett företags viktigaste tillgångar och företagsinformation skall vara enkelt åtkomlig för de som behöver den. Men det blir vanligare att information försvinner, antingen blir informationen stulen eller så har företag helt enkelt inte har koll på sin data. Ett viktigt dokument som hamnar i fel händer eller blir skadat kan leda till dramatiska konsekvenser. En certifiering enligt ISO 27001 ger dig och ditt företag ett ledningssystem som är uppbyggt runt informationssäkerhet. Med ISO 27001 får du ett ramverk för hur du implementerar ett ledningssystem för informationssäkerhet som skyddar din viktigaste information.

ISO 27001 informationssäkerhetssystem ISO 27001 informationssäkerhetssystem ISO 27001 informationssäkerhetssystem ISO 27001 informationssäkerhetssystem

För att uppfylla kraven för certifiering enligt ISO 27001 behöver du:

  • Ta fram policy, rutiner och processer som är viktiga för informationssäkerhet och riskhantering
  • Implementera och upprätthålla policy, rutiner och åtgärder
  • Uppföljning, övervakning och granskning av säkerhet
  • Underhåll och förbättring av informationssäkerhet

ISO 27001 standard - för dig som arbetar med känslig information

ISO 27001 standard ger specifika krav för att upprätta, införa, underhålla och hela tiden förbättra ett system för informationssäkerhet till din organisation. Standarden innehåller generiska krav och är tilltänkt att passa alla organisationer oavsett storlek eller bransch, men är främst riktad till organisationer som hanterar mycket information eller känslig information. När ditt företag certifieras enligt ISO 27001 kan intressenter, som till exempel kunder känna sig säkra med vetskapen att ditt företag hela tiden arbetar med att förbättra ledningssystemet för informationssäkerhet. De årliga revisionerna av systemet ger en trygghet i att nuvarande system är uppdaterat enligt en internationellt godkänd standard. Mer information och standarden i sin helhet hittar du här.

 

ISO 27001 certifiering tillsammans med andra ledningssystem

En ISO 27001 certifiering är enkel att integrera med andra ledningssystem såsom ISO 9001 och ISO 14001. Implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet är ett strategiskt beslut och påverkas av organisationens säkerhetskrav, målbild, storlek och kultur. Faktorer som förändras över tid.

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard som:

  • Ger ditt företag ett förtroende hos kunder
  • Skyddar affärshemligheter och information
  • Ger ditt företag en tydlig arbetsprocess för informationsskydd
  • Minimerar säkerhetsrisker

Har du funderingar över ditt företags informationssäkerhet? TÜV NORD är ett av Skandinaviens ledande certifieringsorgan och kan hjälpa ditt företag med att certifieras enligt ISO 27001. 

Certifiering med TÜV NORD

Hör av er till oss för att diskutera er situation. Vi hjälper gärna till för att ni ska kunna utveckla ert ledningssystem till det verktyg för ständig förbättring och kontroll det bör vara!

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.