Återkommande kontroll

Återkommande besiktning enligt PED Återkommande besiktning enligt PED Återkommande besiktning enligt PED Återkommande besiktning enligt PED

Återkommande kontroll av trycksatta anordningar är ett krav

Återkommande kontroll är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i AFS 2017:3 för anläggningar med trycksatta anordningar. Detta gäller alla anordningar inom klass A och B och måste utföras av ett ackrediterat kontrollorgan vilket TÜV NORD är. Detta skall ej förväxlas med FLT (fortlöpande tillsyn) där ni som anläggningsägare själv bestämmer omfattning och intervall. För återkommande besiktning gäller föreskriftens omfattning samt intervall och syftet med besiktningen är att utföra en kontroll av tryckkärlet för att sedan kunna göra en bedömning.

TÜV NORDs Inspektörer samt Delta Tests provningspersonal på plats var väldigt bra och målinriktade" PREEM

Egenbesiktning enda undantaget till återkommande besiktning

Det finns dock ett undantagsfall där anläggningsägaren själv kan hantera delar av den återkommande kontrollen. Detta undantag heter egenbesiktning. Där kan ni som anläggningsägare själva utföra den återkommande och vi som kontrollorgan istället bedömer ert ledningssystem för att hantera förfarandet.

Kontakta oss för frågor om återkommande kontroll

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com