MENU

Återkommande kontroll

  1. Inspektion
  2. Återkommande kontroll
Återkommande besiktning enligt PED Återkommande besiktning enligt PED Återkommande besiktning enligt PED Återkommande besiktning enligt PED

Återkommande kontroll av trycksatta anordningar är ett krav

Återkommande kontroll är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i AFS 2017:3 för anläggningar med trycksatta anordningar. Detta gäller alla anordningar inom klass A och B och måste utföras av ett ackrediterat kontrollorgan vilket TÜV NORD är. Detta skall ej förväxlas med FLT (fortlöpande tillsyn) där ni som anläggningsägare själv bestämmer omfattning och intervall. För återkommande besiktning gäller föreskriftens omfattning samt intervall och syftet med besiktningen är att utföra en kontroll av tryckkärlet för att sedan kunna göra en bedömning.

Egenbesiktning enda undantaget till återkommande besiktning

Det finns dock ett undantagsfall där anläggningsägaren själv kan hantera delar av den återkommande kontrollen. Detta undantag heter egenbesiktning. Där kan ni som anläggningsägare själva utföra den återkommande och vi som kontrollorgan istället bedömer ert ledningssystem för att hantera förfarandet.

Leif Olsson

Inspektör / kontrollingenjör
Leif Olsson har lång erfarenhet från kylbranschen som gärna hjälper till!

+46 10 474 99 27

lolsson@tuv-nord.com

Kontakta Leif!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.