TÜV NORD står för kompetens, service och internationell närvaro

TÜV NORD står för kompetens, service och internationell närvaro

Värderingar

TÜV NORD i Skandinavien vill ständigt utveckla våra kunder och arbetar kontinuerligt för att lära oss mer. Med en hög kompetensnivå och medvetenhet om vem samarbetspartnern är formar vi vårt budskap och arbetssätt efter behov. Vår kombination av spetskompetens och bredd gör oss till en av de främsta i branschen. Vi är professionella och samtidigt trevliga och lyhörda då vi är medvetna om att bemötandet är den enskilt viktigaste faktorn för att kunden skall bli nöjd. Mot varandra är vi ständigt stöttande genom att hjälpa varandra och acceptera misstag. Samtidigt säger vi vad vi tycker och kommer med förbättringsförslag, både till kunder och kollegor. Detta är vårt löfte till varandra och en viktig del i arbetet mot vår vision.

Vårt löfte till våra kunder är baserat på tre hörnstenar: kompetens, service och internationell närvaro.

Service

TÜV NORD uppfyller kundens krav och strävar efter att överträffa kundens förväntningar. Våra tjänster utförs med kvalitet, i tid. Vi är tillgängliga och ställer upp för våra kunder. Arbetet och kommunikationen som medarbetarna utför är alltid tydlig, vilket gör att osäkerheten minskar och förståelsen ökar för krav och regelverk. Upplevelsen med TÜV NORD är positiv från start till mål.

Kompetens

Vi har en hög kompetensnivå och är alltid medvetna om vem samarbetspartnern är och formar vårt budskap och arbetssätt efter behov. Vår kombination av spetskompetens och bredd gör oss till en av de främsta inom vår nisch och vi arbetar ständigt med att utvecklas och lära oss mer. Vi är professionella och samtidigt trevliga och lyhörda då vi är medvetna om att vårt bemötande är den enskilt viktigaste faktorn för att kunden skall bli nöjd. Mot varandra är vi ständigt stöttande genom att hjälpa varandra och acceptera misstag. Samtidigt säger vi vad vi tycker och kommer med förbättringsförslag, vilket underlättas av vår platta organisation. Det är så vi arbetar på TÜV NORD. Detta är vårt löfte till varandra och en viktig del i arbetet mot vår vision: nästa generation av inspektions- och certifieringstjänster.

Internationell närvaro

Med vår starka och långsiktiga tyska ägare TÜV NORD GROUP kan våra kunder vara trygga i att vi kommer fortsätta utföra vårt arbete under överskådlig framtid. Samtidigt skapar koncernens globala närvaro möjlighet för våra kunder att använda oss internationellt och alltid ha tillgång till rätt kompetens på plats. Varumärket TÜV NORD är starkt internationellt vilket skapar legitimitet för våra kunder.

TÜV NORD ScandinaviaKontakta TÜV NORD om du har frågor om inspektion eller certifiering

Tel.: +46 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com