MENU
Ackreditering ställer höga krav på våra processer

Ackreditering ställer höga krav på våra processer

TÜV NORD är ackrediterade

TÜV NORD Scandinavia AB är ett kontroll- och certifieringsorgan med ackrediteringsnummer 5749 och anmält organ nummer 2529 ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17020, 17021 och 17065. Detta innebär att vi blir reviderade av myndigheter så vi uppfyller de kraven som ställs på oss. Alltså måste vi, hela tiden arbeta med att utveckla verksamheten genom att höja kundvärdet och minimera avvikelser. Detta gör att vi har rigorösa och effektiva processer som säkerställer kvalitet och oberoende. Vi innehar även ett Sellihca certifikat vilket är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i norden.

TÜV NORD är oberoende och opartiska

TÜV NORD i Skandinaviens tjänster erbjuds alla intresserade, under förutsättning att företagets oberoende eller opartiskhet ej kan ifrågasättas. Integritet och konfidentialitet är en förutsättning för våra kunders förtroende och vår verksamhet. Genom opartiskhet, oberoende och objektivitet garanteras vår tredjepartsroll som certifierings- och inspektionsföretag. Verksamheten innefattar ej konsultation avseende utveckling av produkter, tjänster eller processer. Rådgivande funktioner såsom generella råd baserade på vår erfarenhet, tekniska expertis och best practice betraktas som en naturlig del av vårt värdeskapande arbete. För att upprätthålla vår värdegrund arbetar TÜV NORD arbetar aktivt med riskbedömningar och granskningar av vår verksamhet samt de system denna innefattar.

TÜV NORD Scandinavia

Kontakta TÜV NORD om du har frågor om inspektion eller certifiering

+46 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com