Ackreditering ställer höga krav på våra processer

Ackreditering ställer höga krav på våra processer

TÜV NORD är ackrediterade

TÜV NORD Scandinavia AB är ett kontroll- och certifieringsorgan med ackrediteringsnummer 5749 och anmält organ nummer 2529 ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17020 och 17065. Detta innebär att vi blir reviderade av myndigheter så vi uppfyller de kraven som ställs på oss.

Alltså måste vi, hela tiden arbeta med att utveckla verksamheten genom att höja kundvärdet och minimera avvikelser. Detta gör att vi har rigorösa och effektiva processer som säkerställer kvalitet och oberoende. Vi innehar även ett Sellihca certifikat vilket är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i norden.

TÜV NORD är oberoende och opartiska

TÜV NORD Scandinavias tjänster erbjuds alla intresserade, under förutsättning att företagets oberoende eller opartiskhet ej kan ifrågasättas. Integritet och konfidentialitet är en förutsättning för våra kunders förtroende och för vår verksamhet.

Genom starkt fokus på opartiskhet, oberoende och objektivitet garanteras vår tredjepartsroll som certifierings- och kontrollorgan. Verksamheten omfattar ej konsultation avseende utveckling av produkter, tjänster eller processer. Rådgivande funktioner, såsom generella råd baserade på vår erfarenhet, tekniska expertis och best practice, betraktas som en naturlig del av vårt värdeskapande arbete.

För att upprätthålla vår värdegrund arbetar TÜV NORD Scandinavia aktivt med regelbundna riskbedömningar och granskningar av vår verksamhet, samt av de system denna innefattar.

TÜV NORD ScandinaviaKontakta TÜV NORD om du har frågor om inspektion eller certifiering

Tel.: +46 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com