Inspektion och certifiering av material

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta oss för fri rådgivning
Inspektion och certifiering av material Inspektion och certifiering av material Inspektion och certifiering av material Inspektion och certifiering av material

Inspektion och certifiering av material för Tyska marknaden

Avgörande för användbarheten och kvaliteten hos en produkt är kvaliteten på de material som används. TÜV NORD i Skandinavien inspekterar och certifierar material, materialtillverkare och svetsverkstäder för att säkerställa kvaliteten.

Våra tjänster inom området:

  • Vi inspekterar, utvärderar och certifierar enligt ASME, IBR och PED 702000
  • Vi utvärderar och certifierar tillverkning samt producenter, förädlare och distributörer enligt direktivet om tryckbärande anordningar (2014/68/EU) och AD 2000
  • Vi utvärderar och certifiera enligt den regionala byggnormer (LBO) och byggprodukt förordning (CPR)
  • Vi kvalificerar personal, rutiner och tillverkare
  • Vi utför material acceptans enligt ISO EN 10204 Vi utför materialtekniska utvärderingar i enlighet med direktiv om tryckbärande anordningar (t.ex. Europeiska material godkännande EAM eller enskilda yttranden).
  • AD 2000 bulletiner, materialspecifikationer, eller kundspecifikationer
Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com