Syftet med nätverket är att skapa nöjdare kunder och ökad tillväxt på både kort och lång sikt

Syftet med nätverket är att skapa nöjdare kunder och ökad tillväxt på både kort och lång sikt

TÜV NORD

TÜV NORD Nätverket

TÜV NORD erbjuder intresserade företag, som vi anser har en hög kvalitet och tillför värde, möjlighet att vara med i nätverket. Syftet med nätverket är att kunna skapa nöjdare kunder, på både kort som lång sikt.

Nätverket ska ta informella samarbeten till partnerskap med tydligt värde för bägge parter. Vi skapar därför incitament för bägge parter.

Medlem

Följande erbjuder vi medlemmar i nätverket:

  • Dedikerade kontaktpersoner och processer
  • Direktkontakt med säljansvarig och tekniskt ansvarig; med hjälp av dessa ska inga frågor, klagomål eller förbättringsförslag vara för stora eller små.
  • Kvartalsvisa informationsbrev; en gång i kvartalet skickar vi ut information inom relevanta områden. 
  • Årsvis nätverksträff; en gång per år bjuder vi in medlemmarna för att lära känna varandra bättre, diskutera aktuella ämnen, kalibrera oss, men framförallt nätverka.
  • Synlighet och begränsad information på www.tuvnord.se

Verifierad medlem

Följande erbjuder vi verifierade medlemmar (förutom det som gäller för medlemsnivån):

  • TÜV NORD verifierad medlemsrevision; revisionen fokuserar främst på företagets utveckling och hur kvaliteten kan höjas ytterligare så kund blir än nöjdare.
  • Möjlighet till referenshistoria på www.tuvnord.se
  • Information på www.tuvnord.se som verifierad medlem och dedikerad sida
  • Kundbesök och seminarier
Address

Helsingborg
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com