MENU
Syftet med nätverket är att skapa nöjdare kunder och ökad tillväxt på både kort och lång sikt

Syftet med nätverket är att skapa nöjdare kunder och ökad tillväxt på både kort och lång sikt

TÜV NORD

TÜV NORD Nätverket

TÜV NORD erbjuder intresserade företag, som vi anser har en hög kvalitet och tillför värde, möjlighet att vara med i nätverket. Syftet med nätverket är att kunna skapa nöjdare kunder, på både kort som lång sikt.

Nätverket ska ta informella samarbeten till partnerskap med tydligt värde för bägge parter. Vi skapar därför incitament för bägge parter.

Medlem

Följande erbjuder vi medlemmar i nätverket:

  • Dedikerade kontaktpersoner och processer
  • Direktkontakt med säljansvarig och tekniskt ansvarig; med hjälp av dessa ska inga frågor, klagomål eller förbättringsförslag vara för stora eller små.
  • Kvartalsvisa informationsbrev; en gång i kvartalet skickar vi ut information inom relevanta områden. 
  • Årsvis nätverksträff; en gång per år bjuder vi in medlemmarna för att lära känna varandra bättre, diskutera aktuella ämnen, kalibrera oss, men framförallt nätverka.
  • Synlighet och begränsad information på www.tuvnord.se

Verifierad medlem

Följande erbjuder vi verifierade medlemmar (förutom det som gäller för medlemsnivån):

  • TÜV NORD verifierad medlemsrevision; revisionen fokuserar främst på företagets utveckling och hur kvaliteten kan höjas ytterligare så kund blir än nöjdare.
  • Möjlighet till referenshistoria på www.tuvnord.se
  • Information på www.tuvnord.se som verifierad medlem och dedikerad sida
  • Kundbesök och seminarier

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!