AFS 2017:3 - användning och kontroll av trycksatta anordningar

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Nya AFS 2017:3 (AFSen) Nya AFS 2017:3 (AFSen) Nya AFS 2017:3 (AFSen) Nya AFS 2017:3 (AFSen)

Ny föreskrift AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft den 1/12 2017. Generellt är det inga stora förändringar för er men dock finns det ett antal möjligheter! Vi försöker nedan visa vilka de viktigaste förändringarna är, hur de påverkar er, och hur TÜV NORD kan hjälpa till. Självklart ska vi följa föreskrifterna men det är viktigt att flexibiliteten i nya AFSen utnyttjas maximalt utan att tumma på kvalitet och säkerhet. Vi ser fram emot en fortsatt dialog!

Skräddarsydda utbildningar inom AFS 2017:3

Utbildning AFS 2017:3

1. Leif var väldigt bra, han hade stenkoll och gjorde det till ett intressant seminarium 2. Seriösa, pålitliga, kunniga 3. Pålästa, drivna, släpper inte bollen

Ord från tre seminariedeltagare

Förändringarna i nya AFS 2017:3

Förändring av standardenHur detta påverkar digExempel på hantering

Möjlighet att själv sätta intervall för återkommande besiktning (in-och utvändig undersökning) genom program för riskanpassad kontroll av tryckbärande anordningars skick.

Möjlighet att förlänga intervall för IU (in-och utvändig undersökning), utanför de intervall som visas i föreskriften. Kan spara kostnader både genom färre kontroller och färre driftstopp.TÜV hjälper i arbetet med riskanalyser och riskbedömningar samt upplägg av programmet, så att ni som användare får en så kostnadseffektiv kontroll som möjligt, med rätt kvalitets- och säkerhetsnivå.

Placering av trycksatta anordningar.

En riskbedömning ska utföras där det innefattas användning, fortlöpande tillsyn, kontroll, risk för skada på anordningen, samt risker om en olycka inträffar.För att undvika förseningar eller ändringar vid projekt / ombyggnad, utnyttja TÜV NORDs kompetens från start.  
Egenbesiktning försvinner. Dock inte förrän avtalsintervallet löper ut. Ni har alltså i bästa fall mer än 3 års övergångstid.I förlängningen ersätts egenbesiktningen med kontroll av tredjepart.

TÜV hjälper er att få en smidig övergång utan att komplicera det.

Pannskötare skall certifieras. Detta behöver inte göras direkt, utan en övergångstid på mellan 3-5 år finns, beroende på kategori av panna. De flesta pannskötare för de flesta typer av pannanläggningar, skall genomgå en certifiering (i normalfallet både utbildning och kunskapstest). Åtminstone en pannskötare per skiftlag skall vara certifierad. TÜV hjälper er med både utbildning och certifiering.
Program för fortlöpande tillsyn skärps. Bland annat införs sanktionsavgifter. Finns inte riskbedömningar och programmet, kan sanktionsavgifter dömas ut av Arbetsmiljöverket vid besök. Sker tillbud eller olycksfall, och ovanstående inte finns, kan det bli ännu värre konsekvenser.

TÜV hjälper er genom att delta i riskbedömningar samt utformning av programmet, så att ni håller en rimlig nivå. Föreskriften skall uppfyllas, men det skall inte överarbetas!

Ständig övervakning av trycksatta anordningar införs (inte bara, som tidigare, för pannor).Om inte åtgärder görs och dokumenteras på rätt sätt, införs ständig övervakning på alla typer av anordningar, inte bara pannor (som tidigare).TÜV kan stötta er att hitta rätt nivå på riskbedömning och övrig dokumentation, för att undgå ständig övervakning.
Krav på undersökning och riskbedömning skärps. Detta kopplas bl. a till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, och innebär en skärpning vad gäller dokumentation av arbetet.Vi reder ut begreppen och tar, tillsammans med er, fram den smartaste lösningen.
Möjlighet till förlängning av intervall vid driftprov. Möjligheter att förlänga driftprovsintervallen, d v s färre kontroller från tredjepart samt färre driftstopp.Fungerar säkerhetsanordningarna utan problem vid funktionskontrollen, och vi har bedömt att ert program för fortlöpande tillsyn finns och fungerar, så finns möjlighet att förlänga intervallen för driftprov. Om säkerhetsutrustning inte fungerat utan åtgärd eller vid utbyte, kan det innebära kortare intervall.
Mer specificerade krav vid reparation och ombyggnad av trycksatta anordningar.Större krav på att det finns och arkiveras dokumentation vid alla ombyggnader och reparationer.Det är ej så krångligt som det verkar, vi visar er!

 

Ny föreskrift av AFS 2017 3

Ny föreskrift av AFS 2017 3 kräver enligt ovan ett antal förändringar, även om det inte är några omfattande. Dock infördes specificerade sanktionsavgifter på minst 10 000 kr vilket gör att ni ej kan blunda.   

Den första december 2017 trädde AFS 2017 3 i kraft och nya regler för trycksatta anordningar började att gälla. Hur går du som kund tillväga för att ha kontroll på övergången? 

  1. Årlig riskbedömning är ett krav i AFS 2017 3
  2. FLT kräver ett program (plan) samt att denna genomförs 
  3. Lista alla trycksatta anordningar i klass A eller B enligt nya föreskriften

Vi på TÜV NORD har en lång samlad erfarenheter av att arbeta med nya föreskrifter, liknande AFS 2017 3 nya regler för trycksatta anordningar. Samtidigt vill vi inte krångla till det utan arbetet ska vara värdeskapande för våra kunder. 

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com