MENU

Riskanalyser

  1. Från A till Ö
Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen

Riskanalyser är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen

Riskanalysen är det inledande momentet och en förutsättning för den riskbedömning som senare skall göras enligt arbetsmiljöverkets krav gällande trycksatta anordningar (du kan läsa mer om kraven här). Riskanalysen skall kort och gott lista upp alla risker (riskidentifiering) samt analysera dessa risker kvalitativt och kvantitativt. Efterföljande arbete enligt riskutvärdering skall hantera dessa risker. Några exempel på riskkällor som bör hanteras i riskanalyser är:

  • Tryckkärl och lager som lagertankar, behållare, processutrustning med farliga ämnen i form av råvaror, katalysatorer, mellanprodukter, biprodukter, produkter eller avfall
  • Lagertankar med giftiga, brandfarliga och brännbara ämnen
  • Trycksatta ledningar

Hur du gör en riskanalys

Riskanalysen kan göras på många olika sätt och metoder och kan vara både kvantitativa, kvalitativa och semikvantitativa. Det finns inga krav på hur riskanalysen skall göras. Behöver ni stöttning kontakta oss så kan vi hjälpa er i frågor om upplägg, metod, riskidentifiering, riskbedömning samt dokumentation och arkivering.

Mikael Tegnér

Affärsområdeschef
Mikael Tegnér har lång erfarenhet från processindustrin och hjälper dig gärna med dina frågor!

+46 10 474 99 21

mtegner@tuv-nord.com

linkedin mikael-tegnér-6a4b97

Kontakta Mikael!
Jag hjälper dig med allt från offertförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.