MENU

Riskanalys

Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen Riskanalys är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen

Riskanalyser är en förutsättning för den obligatoriska riskbedömningen

Riskanalysen är det inledande momentet och en förutsättning för den riskbedömning som senare skall göras enligt arbetsmiljöverkets krav gällande trycksatta anordningar (du kan läsa mer om kraven här). Riskanalysen skall kort och gott lista upp alla risker (riskidentifiering) samt analysera dessa risker kvalitativt och kvantitativt. Efterföljande arbete enligt riskutvärdering skall hantera dessa risker. Några exempel på riskkällor som bör hanteras i riskanalyser är:

  • Tryckkärl och lager som lagertankar, behållare, processutrustning med farliga ämnen i form av råvaror, katalysatorer, mellanprodukter, biprodukter, produkter eller avfall
  • Lagertankar med giftiga, brandfarliga och brännbara ämnen
  • Trycksatta ledningar

Riskanalys mall

Download

Hur du gör en riskanalys

Riskanalysen kan göras på många olika sätt och metoder och kan vara både kvantitativa, kvalitativa och semikvantitativa. Det finns inga krav på hur riskanalysen skall göras. Behöver ni stöttning kontakta oss så kan vi hjälpa er i frågor om upplägg, metod, riskidentifiering, riskbedömning samt dokumentation och arkivering.

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!