Trykudstyrsdirektivet PED

Trykudstyrsdirektivet PED (2014/68/eu)

Trykudstyrsdirektivet PED er et europæisk direktiv (også kendt som 2014/68/eu), der beskriver, hvordan trykkedler (trykbeholder) og lignende udstyr skal fremstilles. PED muliggør import og eksport inden for hele EES- området (27 EU-lande, Norge, Island og Lichtenstein). PED omfatter trykbærende udstyr, hvis højeste indvendige overtryk overstiger 0,5 bar. Følgende trykbærende udstyr er omfattet af PED:

  • Trykkedler (inklusive varmevekslere og kedler)
  • Trykbærende tilbehør
  • Industrielle rørledninger
  • Sikkerhedsudstyr 

Desuden kan funktionelle enheder, som består af flere inputenheder, omfattes af trykudstyrsdirektivet PED, hvis fabrikanten mener, at de skal markedsføres som s k ”aggregat”. En del af disse enheder skal til sidst, som et bevis på at design og fremstilling er udført ifølge PED (2014/68/eu), forsynes med CE-mærkning. Hvis en tredjepart har været involveret (godkendt organ) skal dette godkendte identifikationsnummer vises til sidst på selve CE-mærket. Som producent begynder man med at klassificere enheden, som skal fremstilles. Parametrene for dette er tryk PS, volumen i liter (eller nominel diameter for rørledninger) samt indholdets (fluidets) fare. Derefter afgøres om, og i hvilken grad, godkendt organ skal involveres i processen. Til sidst påbegyndes produktionen og de kontroller og afprøvninger, som skal foretages under den, udføres af producenten og eventuelt af et godkendt organ. Når al produktion er klar, udfører producenten en Overensstemmelseserklæring (Declaration of Conformity), forsyner enheden med brugsanvisning samt eventuelle advarselsmærker og CE-mærket.

Hvordan påvirker PED dig som bruger af forskellige producenter?

Det er vigtigt for dig som bruger at forstå, hvilke krav producenten har til de leverede produkter, ikke mindst med hensyn til hvilken dokumentation, der kræves i henhold til trykudstyrsdirektivet PED. Det er vigtigt at specificere den eventuelle dokumentation, man ønsker, ud over den obligatoriske.

Du som producent skal dokumentere, hvilke harmoniserede standarder, du følger, eller forklare de fravalg, du foretager. Som producent skal du sikre sporbarheden for de leverede produkter. I henhold til den seneste PED er kunden i visse tilfælde distributør (hvor man er nogle trin fra slutkunden), og overtager ansvaret for produktets sporbarhed.

Det tidligere direktiv, 97/23/EG, erstattes af 2014/68/eu i 2014.

Kontakt Hans!

Har du spørgsmål omkring Svejsning, trykbeholdere og PED så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!

Hans Erich AndresenInspektør
Hans er en yderst hjælpsom inspektør som kan det meste inden for bl.a. svejsning, beholdertryk og PED.

Tel.: +45 26 88 75 04
handresen@tuv-nord.com