Trykkdirektivet PED (Pressure Equipment Directive)

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakt TÜV NORD for rådgivning
PED, direktivet for trykkpåkjent utstyr PED, direktivet for trykkpåkjent utstyr PED, direktivet for trykkpåkjent utstyr PED, direktivet for trykkpåkjent utstyr
PED (Pressure Equipment Directive), er direktivet for trykkpåkjent utstyr

PED, europeisk direktiv for trykkpåkjent utstyr (2014/68/EU)

PED er en forkortelse av Pressure Equipment Directive, dvs. direktivet for trykksatt utstyr. Europakommisjonen har utgitt en rekke direktiver for å regulere konstruksjon og produksjon av en rekke tekniske anordninger. Blant disse finner du maskiner, heiser og trykkbærende anordninger (PED). Direktivet for trykkpåkjent utstyr kalles 2014/68/EU, og er publisert på alle språk i unionen. PED er et europeisk direktiv for hvordan trykksatte beholdere og lignende skal produseres. Forskrift om trykkpåkjent utstyr muliggjør import og eksport innenfor hele EØS-området (de 27 EU-landene, Norge, Island Liechtenstein). Direktivet omfatter trykksatte anordninger med et indre overtrykk som overstiger 0,5 bar.

Følgende trykksatte anordninger faller inn under PED:

• Trykksatte beholdere (inkludert varmevekslere og kjeler)

• Trykksatt tilbehør

• Industrielle rørledninger

• Sikkerhetsanordninger

Dessuten kan funksjonelle enheter som består av flere inngående anordningen omfattes av trykkdirektivet PED, dersom produsenten har som formål å plassere dem på markedet som såkalte "aggregater". En del av disse anordningene skal til slutt, som et bevis på at konstruksjon og produksjon er gjennomført i samsvar med PED, utstyres med CE-merking. Dersom et tredjepartsorgan har vært involvert (kontrollorgan) skal også kontrollorganets identifikasjonsnummer vises i tilknytning til selve CE-merket. Som produsent begynner man med å klassifisere anordningen som skal produseres. Parameterne for dette er trykket PS, volum i liter (eller nominell diameter for rørledninger) samt innholdets farlighet. Deretter avgjøres det i hvilken grad kontrollorganet skal være involvert i prosessen. Til slutt startes produksjonen, og kontroller og prøver som skal utføres i løpet av den gjennomføres av produsenten og eventuelt av et kontrollorgan. Når produksjonen er fullført utsteder produsenten en samsvarserklæring (Declaration of Conformity), utstyrer anordningen med bruksanvisning samt eventuelle varslingsmerker og CE-merket.

Trykkdirektivet PED for brukere og produsenter

Det er viktig for deg som bruker å forstå hvilke krav produsenten har i sin levering, ikke minst når det gjelder hvilken dokumentasjon det er krav om i samsvar med trykkdirektivet PED. Det er viktig å spesifisere den eventuelle dokumentasjonen man ønsker, i tillegg til den obligatoriske.

Du som produsent må dokumentere hvilke harmoniserte standarder der følger, eller forklare trinnene som gjennomføres. Som produsent må dere sørge for sporbarheten til leverte produkter. I samsvar med nye 2014/68/EU er kunden i enkelte tilfeller distributør (når dere er noen ledd fra sluttkunden), og tar over ansvaret for produktenes sporbarhet.

 

Kontakt Martin!

Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.

Martin OlssonKoordinator PED-operasjoner
Martin Olsson er koordinator for vore PED-operasjoner

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com