MENU

Varför ISO standarder eller certifiera sig

En standard är ett dokument med olika bestämmelser för en specifik produkt eller en process. Standarder finns överallt runt om oss i samhället, även om vi inte själva tänker på det eller vet om det. Ett exempel på en standardiserad produkt som de flesta inte vet om eller tänker på är pappersformatet a4. Standarder tas fram av tekniska experter som nomineras av olika intressegrupper. För att standarden ska spegla verkligheten delar de tekniska experterna sin kunskap med varandra för att nå konsensus om hur reglerna inom standarden ska se ut.

ISO standarder ISO standarder ISO standarder ISO standarder

Olika typer av standarder och föreskrifter

ISO standarder

Internationella standardiseringsorganisationen eller ISO är ett standardiseringsorgan som arbetar med främst industriella och kommersiella standardisering. Mest kända ISO standarder är ISO 9001 och ISO 14001 som båda är ledningssystem. ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet och ISO 14001 är ett miljöledningssystem.

OSHA

OSHA (Occupational safety and Health administration) är den amerikanska motsvarigheten till arbetsmiljöverket. OSHA startades 1970 av den Amerikanska kongressen för att skapa ett ramverk för hur arbetsmiljön får se ut. En av de vanligaste och mest kända OSHA standardiseringen är OHSAS 18001.

EN

EN (European standard) är standarder som utfärdas av EU och påverkar EU:s medlemsländer. En EN-standard innehåller fordringar, metoder för provning och olika krav för hur en produkt ska märkas (utöver CE-märkning) och vad som ska finnas med i en bruksanvisning.

AFS

AFS AFS är arbetsmiljöverkets författningssamling. Totalt finns cirka 80 stycken olika föreskrifter som finns till för att se till att lagar om arbetsmiljö följs av företag och organisationer. En av de mest kända föreskrifterna är maskindirektivet, AFS 2008:3.

CE-märkning

Om en produkt blivit CE-märkt, det vill säga att produkten lever upp till EU:s säkerhetskrav får de exporteras till alla medlemsländer inom EU. Kraven som finns för CE-märkning omfattar säkerhet, hälsa och miljöskydd.

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.