MENU

Nye relevante ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 er en ny standard for relevant miljøarbeid ISO 14001:2015 er en ny standard for relevant miljøarbeid ISO 14001:2015 er en ny standard for relevant miljøarbeid ISO 14001:2015 er en ny standard for relevant miljøarbeid

ISO 14001:2015 skal være implementert før september 2018

I 2015 ble en ny utgave av ISO 14001 godkjent. De tidligere utgaven ISO 14001:2004 skal erstattes med ISO 14001:2015 (eller NS EN ISO 14001:2015). Kravene som stilles bedrifter som er sertifiserte i dag er at de må ha utført en revisjon av systemet for kvalitetsstyring i samsvar med ISO 14001:2015 før september 2018.

ISO 14001 er den største standarden innen miljø som har samme tyngde i hele verden. Ser vi på det norske markedet for alternative miljømerker innen styringssystemer, så sier det fleste det samme: “Vi bygger på ISO 14001”, men er ikke like kompliserte, ikke like omfattende, mer tilpasset osv. Med den nye ISO 14001 er det dere som kunde som selv angir grensene! Det blir vel ikke enklere?

Send oss en e-post eller ring for å diskutere endringene nedenfor, eller om dere har andre spørsmål. Vi hjelper dere gjerne med å utvikle styringssystemet til det verktøy for kontinuerlig forbedring og kontroll som det bør være! Dette gjør vi med det vi kaller neste generasjon av inspeksjons- og sertifiseringstjenester.

Forandringene i nye ISO 14001:2015

Endring av standardenHvordan dette påvirker degEksempel på håndtering

Ingen forskjell på totale og detaljerte miljømål, men viser bare til “miljømål”: Det er også tydeligere krav til ansvar for at målene nås.

Den sertifiserte bedriften gis større mulighet til å fokusere ressursene på områdene de anser for å være viktige for fremtiden.Fra fokus på internt miljøarbeid til hvordan bedriftens produkt gjør verden til et bedre sted.

Både utgaven fra 2004 og 2015 snakker om at et system for miljøstyring skal ha miljømessige fordeler, men kan også være økonomiske.

Jobber man for eksempel med å redusere annulleringer, så nyter man fordeler innen kvalitet (helt fra starten av), miljø (mindre avfall, transport og energi til produksjon) og til slutt til og med en økonomisk fordel.Utarbeid en plan som er bra for miljøet og styrker hele bedriften!
En tydeligere forklaring på hvorfor et styringssystem finnes, og hensikten bak det. Den røde tråden gjennom styringssystemet er tydeligere. Et omfattende grunnarbeid anbefales, og risikobasert tenkning er et krav.

En tydelig definert hensikt med målbare mål samt kontroll av risikoer og muligheter.

ISO 9001 og ISO 14001 er nå basert på samme grunnleggende struktur (vedlegg SL).De tidligere to styringssystemene blir nå ett felles system, hvor det ene aktivt påvirker det andre og bedriftens mål. Det er en større gjennomgangsfaktor mellom standardene, og det gjør arbeidet enklere.Ett integrert styringssystem for hele bedriften. 
Dokumentasjonskravene er betydelig reduserte, selv om det fortsatt stilles krav til skrevne dokumenter, for eksempel policy.Bedriften er ansvarlig for at styringssystemet er tilstrekkelig utviklet, innført og dokumentert. Hvordan og hvilken rutine som skal dokumenteres, samt i hvilken grad, er opp til bedriften. Det finnes altså få direkte krav til dokumentasjon, men bevis på resultat er det viktigste.  Bli kvitt dokumenter dere ikke har bruk for, og utnytt styringssystemet skikkelig!

Mattias Strand

TÜV NORD Mattias Strand

Salgssjef/revisor
Mattias Strand er revisor for ISO 9001 og 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

linkedin mattias-strand

Kontakt Mattias!
Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.