DS EN ISO 14001:2015 (tidligere ISO 14001:2004)

ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem

Ny udgave af ISO 14001:2004 - ISO 14001:2015

 

”Under 2015 godkendes en ny udgave af ISO 14001. Tidligere udgave ISO 14001:2004 skal erstattes med ISO 14001:2015 (eller DS EN ISO 14001:2015). Kravet til de virksomheder, som idag er certificerede er, at de skal have foretaget en revision af styresystemet ifølge ISO 14001:2015, før september 2018.

ISO 14001 er den væsentligt største standard indenfor miljø, som har samme tyngde i hele verden. Ser vi på det svenske marked for alternative miljømærkninger igennem styringssystemet, så siger de fleste det samme: ”Vi bygger på ISO 14001” men ikke lige så kompliceret, ikke lige så omfattende, mere tilpasset osv. Med den nye ISO 14001 er det dig som kunde, der sætter grænsen! Den kan vel ikke blive lettere!

Mail, eller ring til os for at diskutere forandringerne nedenfor, eller om I har nogen andre spørgsmål. Vi hjælper gerne til, for at I skal kunne udvikle et styringssystem til det værktøj for varig forbedring og kontrol, som det bør være! Dette gør vi ved brug af det vi kalder næste generation af kontrol- og certificeringstjenester.”

Tydligere miljøstyring med forandringerne af standarden ISO 14001:2015

Forandring af standardenHvordan dette påvirker digEksempel på håndtering

Ingen forskel på overordnede og detaljerede miljømål, men de henviser blot til ”miljømål”. Der er også tydligere krav til ansvaret for, at målene opfyldes.

Den certificerede virksomhed gives en stor mulighed for at fokusere ressourcerne på de områder, som de anser for at være vigtige for fremtiden. Fra fokus på internt miljøarbejde til hvordan virksomhedens produkt gør verden til et bedre sted 

Både ISO 14001:2004 og ISO 14001:2015 taler om, at et miljøstyringssystem skal have miljømæssige fordele, men kan også være økonomiske. 

Arbejder man eksempelvis med at mindske affald, så er der gevinst på kvalitet (lige med det samme), miljø (mindre affald, transport og energi til produktion) og til sidst endda en økonomisk fordel. Udarbejd en plan, som er god for miljøet, og som styrker hele virksomheden!
En tydeliggjort forklaring af hvorfor et styringssystem findes samt det bagvedliggende formål. Den røde tråd gennem styringssystemet er blevet tydeligere. Et omfattende forarbejde efterspørges, og risikobaseret tankegang er blevet et krav.

Et tydeligt defineret formål med målbare mål samt kontrol over risici og muligheder.

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 bygger nu på samme grundlæggende struktur (Annex SL).  De to tidligere styringssystemer bliver nu sat sammen til ét, hvor det ene aktivt påvirker det andet og virksomhedens mål. Der er stor overensstemmelse mellem standarderne, hvilket letter arbejdet.Et integreret styringssystem til hele virksomheden. 
Dokumentationskravene er reduceret kraftigt, selv om de stadig findes på skrift, for eksempel i Policy. Virksomheden er ansvarlig for, at styringssystemet er tilstrækkeligt udviklet, indført og dokumenteret. Hvordan og hvilken rutine, der skal dokumenteres, og i hvilken grad, er op til virksomheden. Der findes altså få direkte krav til dokumentation i de tilfælde, hvor bevis for output ikke er afgørende.Sørg for at frasortere dokumenter, som der ikke er brug for, og udnyt styringssystemet rigtigt!
Kontakt Hans!

Har du spørgsmål omkring Svejsning, trykbeholdere og PED så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!

Hans Erich AndresenInspektør
Hans er en yderst hjælpsom inspektør som kan det meste inden for bl.a. svejsning, beholdertryk og PED.

Tel.: +45 26 88 75 04
handresen@tuv-nord.com