MENU

FLT (fortlöpande tillsyn), anläggningsägarens ansvar

FLT (fortlöpande tillsyn), anläggningsägarens ansvar FLT (fortlöpande tillsyn), anläggningsägarens ansvar FLT (fortlöpande tillsyn), anläggningsägarens ansvar FLT (fortlöpande tillsyn), anläggningsägarens ansvar

Fortlöpande tillsyn (FLT) är ett krav från Arbetsmiljöverket

FLT eller fortlöpande tillsyn är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i nya AFS 2017:3 för anläggningar med trycksatta anordningar. Detta gäller alla anordningar i klass A och B. Dessutom skall en riskbedömning utföras och dokumenteras för de anordningar som ej tillhör klass A eller B för att fastställa om fortlöpande tillsyn ändå skall utföras. Tillsynen kan utföras av anläggningsägaren själv som bestämmer intervall och omfattning och ett kontrollorgan måste ej involveras. Anläggningar som ej har ett program för fortlöpande tillsyn får ej startas och befintliga anläggningar måste ha genomfört ett program för FLT för att få användas. Anläggningar som ej genomfört FLT skall betala en sanktionsavgift som uppgår till 10 000kr + antalet sysselsatta x 180kr.

Whitepaper FLT

Sanktionsavgifter på minst 10 000kr för ej utförd fortlöpande tillsyn. Det är en av nyheterna i nya AFS 2017:3. Hur ska ditt företag gå tillväga? Ladda ner detta whitepaper och ta reda på tre kritiska steg för en smidig övergång. 

Download

Krav gällande FLT för dig som anläggningsägare

Det ställs följande krav på er med anläggning med trycksatta anordningar:

 • Det skall finnas en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A och B.
 • Det skall finnas dokumenterat om genomförd FLT och program för det samt riskbedömning för trycksatta anordningar i klass A och B.
 • För trycksatta anordningar som inte tillhör klass A eller B skall en riskbedömning utföras och dokumenteras för att fastställa om det ändå skall utföras fortlöpande tillsyn.
 • Riskbedömningen skall förnyas eller kompletteras om anläggningens risknivå förändras (t.ex nybyggnation)
 • Utifrån riskbedömningen skall det finnas ett åtgärdsprogram som hanterar riskerna

Programmet för FLT skall innehålla:

 • Bevis om att planerad kontroll har utförts
 • Ett dokument som visar att det inte finns otätheter eller synbara materialskador, skadlig inre/yttre påverkan eller andra fel eller avvikelser
 • Bevis på att kända brister blivit åtgärdade
 • Bevis på att föreskriven märkning finns och är synlig
 • Bevis på att drift- och skötselinstruktioner, inklusive flödesscheman finns och är uppdaterade
 • Beskrivning av hur ofta och av vem den fortlöpande tillsynen skall genomföras
 • Beskrivning av vem som är ansvarig för den fortlöpande tillsynen
 • Bevis om att anordning i klass A och B har blivit kontrollerade av ett ackrediterat kontrollorgan

Detta är alltså de minimikrav som finns för vad du som anläggningsägare är skyldig till att göra för att följa gällande regelverk. 

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!