MENU

Egenbesiktning av trycksatta anordningar

Egenbesiktning av tryckkärl Egenbesiktning av tryckkärl Egenbesiktning av tryckkärl Egenbesiktning av tryckkärl

Egenbesiktning av trycksatta anordningar för ökad flexibilitet, kontroll och minskade kostnader

Det finns ett upplägg där ni som kund själva kan utföra vissa moment i den återkommande kontrollen. Istället för att traditionellt använda inspektionsföretaget för återkommande kontroll, kan kunden använda sig av tjänsten egenbesiktning inom ramen för TÜV NORD i Sveriges ackreditering. Detta gör att ni med egen personal kan utföra vissa moment i den återkommande kontroll vid de tillfällen ni själva bestämmer (enligt ledningssystem som är godkänt av oss), vilket både sparar tid och resurser, ökar flexibiliteten samt kontrollen över er anläggning. Rent konkret innebär egenbesiktning att personal från TÜV NORD reviderar ert ledningssystem för återkommande kontroll (egenbesiktning). Dessutom utförs vissa stickprov genom att TÜV NORD bevittnar viss egenbesiktning, utförd av kundens behöriga personal.

Denna form av kontroll, egenbesiktning, kan användas i tre år från det datum då avtal skrevs med kontrollorganet om avtal skrevs senast 2017-11-30. 

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!