MENU

Värmeväxlare omfattas av krav enligt PED och AFS 2016:1

En värmeväxlare är ett tryckkärl En värmeväxlare är ett tryckkärl En värmeväxlare är ett tryckkärl En värmeväxlare är ett tryckkärl

Värmeväxlare används för att värma eller kyla en fluid

En värmeväxlare är ett tryckkärl, som består av minst 2 sidor (eller rum). Värmeväxlare används för att värma eller kyla en fluid. Detta görs genom att den ena sidan (primär) antingen är varmare eller kallare än den andra sidan (sekundär). Om primärsidan är varmare än sekundärsidan, kommer fluidens temperatur på sekundärsidan att höjas. Om primärsidan är kallare än sekundärsidan, kommer fluidens temperatur på sekundärsidan att sänkas. Detta enligt termodynamikens nollte huvudsatsen som förenklat beskriver hur naturen eftersträvar jämnvikt mellan två system.

Det finns flera olika typer av värmeväxlare. De vanligaste är tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare används ofta i tung industri (energi, process och papper/massa). Plattvärmeväxlare används ofta där det är ont om utrymme samt i livs- och läkemedelsindustrin.

Värmeväxlare omfattas av PED och AFS 2016:1

Värmeväxlare klassas som ett tryckkärl och omfattas i majoriteten av fallen av PED (2014/68/EU), eller AFS 2016:1 som du kan läsa mer om på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vid klassning enligt PED skall respektive sida klassificeras var för sig. Den sida som klassificeras enligt högsta kategori gäller sedan för hela värmeväxlaren.

Om värmeväxlaren hamnar i lägsta kategorin I, skall den CE-märkas av tillverkaren. Hamnar värmeväxlare i kategori II, ska ett anmält organ som TÜV NORD (Notified body) involveras i mindre eller större utsträckning, beroende på kategori samt tillverkarens kvalitetssystem.

Eftersom värmeväxlare klassas som tryckkärl, skall de också ofta besiktigas enligt AFS 2005:3, både vid installation, ändring (revision) och återkommande.

TÜV NORD som anmält organ

TÜV NORD är anmält organ och involveras av tillverkare av värmeväxlare, t ex Ramab Rör & Apparatteknik AB samt Alfa Laval i Lund AB. TÜV NORD är ackrediterat kontrollorgan enligt AFS 2005:3, och utför all typ av besiktning enligt dessa föreskrifter.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!