En cistern är en behållare som behöver kontrolleras

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Cistern är en behållare Cistern är en behållare Cistern är en behållare Cistern är en behållare

Cistern med ett inre övertryck på högst 0,5 bar (g)

En cistern är en behållare där det kan uppstå ett inre övertryck av högst 0,5 bar(g), att jämföra med tryckkärl  där det kan uppstå ett inre övertryck av mer än 0,5 bar(g). Den kan också vara öppen mot atmosfären, d v s inget inre övertryck kan bildas. Formen på en cistern kan vara cylindrisk, liggande eller stående med gavlar som är plana, koniska eller kupade. Även rektangulära cisterner förekommer.

Om innehållet är brandfarlig vätska, omfattas cisternen normalt av MSB:s föreskrifter MSBFS 2018:3 (du kan läsa mer om föreskriften här). Är innehållet ett annat omfattas cisternen vanligtvis av Arbetsmiljöverkets AFS 2017:3 (tidigare AFS 2005:2 och AFS 2005:3) för användning och kontroll.

Beroende på klassningen får tillverkaren respektive brukaren utföra kontroller och besiktningar själv, eller för högre klassning, måste en tredjepart (kontrollorgan) anlitas. Cisterner kan också CE-märkas enligt byggproduktförordningen (CPR).

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com