MENU

Riskbedömning av trycksatta anordningar ett krav

Riskbedömning av anläggning med tryckkärl Riskbedömning av anläggning med tryckkärl Riskbedömning av anläggning med tryckkärl Riskbedömning av anläggning med tryckkärl

Riskbedömning ett krav innan anläggning med trycksatta anordningar tas i bruk

Riskbedömning av en anläggning med trycksatta anordningar är ett krav som ställs av arbetsmiljöverket innan de tas i drift. Detta för att bedöma anläggningen och de trycksatta anordningarnas risker. Klassningen av anordningar leder i sin tur till olika kravbilder gällande användning och kontroll. Kontroll av trycksatta anordningar delas upp i besiktningsklasserna A och B.

Riskbedömning tas upp och diskuteras i AFS 2017:3 där följande krav ställs på ägare av anläggning:

  • Det skall finnas en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A och B
  • Det skall finnas dokumenterat om genomförd fortlöpande tillsyn och ett program för det samt riskbedömning av trycksatta anordningar i klass A och B
  • För trycksatta anordningar som inte tillhör klass A eller B skall riskbedömning utföras samt dokumenteras. Detta för att fastställa om det ändå skall utföras fortlöpande tillsyn och/eller upprättas journal över återstående livslängd.
  • Riskbedömningen skall förnyas eller kompletteras om anläggningens risknivå ändras genom till exempel nybyggnation eller reparation
  • Utifrån riskbedömningen skall det också finnas ett åtgärdsprogram som hanterar riskerna 

Läs mer om riskanalysen som är en förutsättning för riskbedömningen

Hur du gör en riskbedömning

Det finns inga särskilda krav för exakt hur tillvägagångssättet för riskbedömningen skall se ut. Ett strukturerat tillvägagångssätt för riskbedömningen kan vara att gå igenom stegen

  1. Undersökning
  2. Riskbedömning
  3. Åtgärder
  4. Kontroll

Kontakta oss idag om ni behöver stöttning med er obligatoriska riskbedömning. 

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!