Riskbedömning av trycksatta anordningar ett krav

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Riskbedömning av anläggning med tryckkärl Riskbedömning av anläggning med tryckkärl Riskbedömning av anläggning med tryckkärl Riskbedömning av anläggning med tryckkärl

Riskbedömning ett krav innan anläggning med trycksatta anordningar tas i bruk

Riskbedömning av en anläggning med trycksatta anordningar är ett krav som ställs av arbetsmiljöverket innan de tas i drift. Detta för att bedöma anläggningen och de trycksatta anordningarnas risker. Klassningen av anordningar leder i sin tur till olika kravbilder gällande användning och kontroll. Kontroll av trycksatta anordningar delas upp i besiktningsklasserna A och B.

Riskbedömning tas upp och diskuteras i AFS 2017:3 där följande krav ställs på ägare av anläggning:

  • Det skall finnas en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A och B
  • Det skall finnas dokumenterat om genomförd fortlöpande tillsyn och ett program för det samt riskbedömning av trycksatta anordningar i klass A och B
  • För trycksatta anordningar som inte tillhör klass A eller B skall riskbedömning utföras samt dokumenteras. Detta för att fastställa om det ändå skall utföras fortlöpande tillsyn och/eller upprättas journal över återstående livslängd.
  • Riskbedömningen skall förnyas eller kompletteras om anläggningens risknivå ändras genom till exempel nybyggnation eller reparation
  • Utifrån riskbedömningen skall det också finnas ett åtgärdsprogram som hanterar riskerna 

Läs mer om riskanalysen som är en förutsättning för riskbedömningen

Hur du gör en riskbedömning

Det finns inga särskilda krav för exakt hur tillvägagångssättet för riskbedömningen skall se ut. Ett strukturerat tillvägagångssätt för riskbedömningen kan vara att gå igenom stegen

  1. Undersökning
  2. Riskbedömning
  3. Åtgärder
  4. Kontroll

Kontakta oss idag om ni behöver stöttning med er obligatoriska riskbedömning. 

Address

Helsingborg
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com