MENU

Miljöaspekter

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

Miljöaspekter enligt ISO 14001 Miljöaspekter enligt ISO 14001 Miljöaspekter enligt ISO 14001 Miljöaspekter enligt ISO 14001

Vad är miljöaspekter?

Miljöaspekter är de sammanlagda delarna av allt som ett företag gör som kan påverka luft, mark, vatten, flora, fauna samt samspelet mellan natur och människa på något sätt. Olika exempel på miljöaspekter kan vara utsläpp från transport, buller eller användande av kemikalier. Kort sammanfattat kan man säga att miljöaspekter är varför en miljöpåverkan sker. Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ.

När man inleder ett miljöarbete eller skapar en miljöpolicy för hållbar utveckling är det vanligast att företaget i fråga tar tag i de allra största miljöaspekterna utifrån antingen miljöperspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. De större miljöaspekterna kallas för betydande miljöaspekt.

Miljöaspekter av ISO 14001 för hållbar utveckling

ISO 14001 är en miljöcertifiering av ditt företags ledningssystem och är en av de vanligaste standarderna som används av företag för att minska sin negativa påverkan på miljön. Standarden ger ett kvitto till kunder och leverantörer på att ditt företag leder ett aktivt förbättringsarbete. Företag som är certifierade uppnår oftast positiva affärsresultat. Dock visar forskning att företag som certifierar sitt företag enligt ISO 14001 enbart för att kunderna efterfrågar det inte uppnår samma affärsnytta som företag som certifieras av eget intresse.

ISO 14001 har som krav att förändringsarbetet skall vara konstant och fortlöpande. Det betyder att ditt företag inte behöver vara perfekt utifrån miljösynpunkt för att kunna certifieras. Enligt ISO 14001 och förordningen för miljöledning skall både indirekta och direkta miljöaspekter tas i beaktning. Direkta miljöaspekter är de som finns inom organisationen, indirekta miljöaspekter är de som finns i andra företag men som påverkas av ditt eget företags. Indirekta miljöaspekter kan vara tjänster som köps in från en leverantör eller hyrda kontorslokaler. Vanligtvis är de indirekta miljöaspekterna svårare att identifiera än de direkta miljöaspekterna.

Process och bedömning av miljöaspekter enligt ISO 14001

  1. Identifiering - Listar alla företagets miljöaspekter oavsett storlek och om de är indirekta eller direkta. Vanligtvis utgår företaget från sina flöden, det vill säga material, resurser och energi för att identifiera miljöaspekter.
  2. Utse de betydande miljöaspekterna - Utifrån de resultat som kommer fram i identifieringsprocessen utses de betydande miljöaspekterna, det vill säga en bedömning av miljöaspekter eller de poster som har störst negativ påverkan på miljön.
  3. Prioritering - Prioriteringen av de betydande miljöaspekterna ger en bild av vad som är viktigast och mest effektivt att börja med. Utifrån prioriteringen kan företaget på riktigt börja med det miljömässiga förändringsarbetet. 

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.