Harmoniserede standarder

Harmoniserede standarder er den nemmeste måde at opfylde PED’s grundlæggende sikkerhedskrav

Harmoniserede standarder er en måde at opfylde tekniske direktiver som f.eks. PED, og det er den nemmeste måde at opfylde PED’s grundlæggende sikkerhedskrav. En harmoniseret standard er udviklet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation CEN og offentliggjort i kommissionens publikation, Official Journal, hvilket gør standarden gyldig. Bilag ZA til Official Jornal beskriver, hvilke grundlæggende sikkerhedskrav, der opfyldes i hvilket direktiv.

Opfyld sikkerhedskravene med harmoniserede standarder

Den store fordel ved at følge harmoniserede standarder, er, at du ikke behøver at beskrive, hvordan de grundlæggende krav er opfyldt. Anvendes andre standarder, hvilket også er en løsning, skal du beskrive, hvordan disse stemmer overens med de grundlæggende sikkerhedskrav. Der kan være tale om tillæg for at imødekomme disse, f.eks. ved hjælp af en særskilt materialevurdering (PMA) af materialer, som ikke er medtaget i den harmoniserede standard. Anvendes harmoniserede standarder, opfylder du pr. automatik sikkerhedskravene (presumtion of conformity).

De mest almindelige eksempler på produktstandarder:

  • EN 13445 ufyrede trykkedler
  • EN 13480 industrielle rørledninger
  • EN 12952 vandrørskedler
  • EN 12953 kanalrøgskedler
  • EN 378-2 kølesystemer og varmepumper 

De fælles underliggende standarder er:

  • EN 10216 stålrør til trykbærende formål
  • EN 10217 svejste stålrør til trykbærende formål
  • EN 10028 flade produkter af stål til trykbærende formål
  • EN 15614 kvalificering af svejseprocedurer
  • EN 764-7 sikkerhedssystemer for ufyret trykbærende udstyr
Lære mere om vores inspektionsydelser
Kontakt Hans!

Har du spørgsmål omkring Svejsning, trykbeholdere og PED så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!

Hans Erich AndresenInspektør
Hans er en yderst hjælpsom inspektør som kan det meste inden for bl.a. svejsning, beholdertryk og PED.

Tel.: +45 26 88 75 04
handresen@tuv-nord.com