EN 10204

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
EN 10204 definerar inspektionsdokument för metallprodukter EN 10204 definerar inspektionsdokument för metallprodukter EN 10204 definerar inspektionsdokument för metallprodukter EN 10204 definerar inspektionsdokument för metallprodukter

EN 10204 gäller för levererade metallprodukter

EN 10204 är en standard som definierar olika nivåer av materialcertifikat som utfärdas av materialtillverkare. Produkter som till exempel plåt, band, rör, stång, smide osv. Standarden kan även tillämpas för icke metalliska produkter. 

Kravet att använda certifierade material är definierat i standarder och direktiv, till exempel när det gäller tryckbärande anordningar.

Du kan köpa standarden här!

TÜV NORD är ett ackrediterat kontrollorgan, certifieringsorgan samt Anmält organ. Vi har omfattande kompetens inom bland annat CE-märkning och ISO certifiering och stöttar er gärna i ert arbete.

EN 10204 Kontrollintyg 3.1

EN 10204 Kontrollintyg 3.1-intyg är ett certifikat utfärdat av tillverkaren som intygar att levererade produkter överensstämmer med kraven i materialstandarden. I intyget redovisas även provning och provresultat från ett kontrollparti som är del av det levererade partiet. Dokumentet ska vara godkänt av en internt kvalificerad person oberoende av tillverkningsavdelningen.

EN 10204 Kontrollintyg 3.2

EN 10204 Kontrollintyg 3.2-intyg är ett certifikat utfärdat av både tillverkaren och en tredjeparts kontrollant. Certifikatet (intyget) skall intyga att levererade produkter överensstämmer med kraven materialstandarden och där provresultat från kontrollparti uttaget från del av levererat parti redovisas. Dokumentet ska vara godkänt av en internt kvalificerad person oberoende av tillverkningsavdelning samt av kundens representant eller kontrollant utsedd enligt officiella bestämmelser. 

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com