EN 10204 for metalprodukter

EN 10204 - For leverede metalprodukter og til ikke-metalliske produkter

EN 10204 er en standard, der definerer forskellige niveauer inden for materialecertifikater, som udstedes af materialeproducenten. Produkter såsom plader, bånd, rør, stænger, smedegods osv. Standarden kan også anvendes til ikke-metalliske produkter.

Kravet om at anvende certificerede materialer er defineret i standarder og direktiver, f.eks når det gælder trykbærende udstyr.

Du kan købe EN 10204 standarden her!

EN 10204 Kontrollintyg 3.1

Et 3.1-certifikat er et certifikat udstedt af producenten, der certificerer, at de leverede produkter er i overensstemmelse med kravene i EN 10204. Certifikatet omfatter også en indberetning af prøvninger og prøveresultater fra et kontrolparti, som er en del af det leverede parti. Dokumentet skal være godkendt af en intern kvalificeret person uafhængig af produktionsafdelingen.

EN 10204 Kontrollintyg 3.2

3.2-certifikatet er et certifikat udfærdiget af både producenten og en tredjepartskontrollant. Certifikatet skal certificere, at de leverede produkter er i overensstemmelse med kravene i EN 10204, hvor der er indrapporteret et prøveresultat fra kontrolpartiet, som er udtaget fra en del af det leverede parti. Dokumentet skal godkendes af en intern kvalificeret person uafhængig af produktionsafdelingen, samt af kundens repræsentant eller kontrollant, der er udpeget i overensstemmelse med de officielle bestemmelser.

Hjælp os til at hjælpe dig!

Savner du nogle informationer på denne side af EN 10204? Lad os høre fra dig, så tilføjer vi dem!

Kontakt Hans!

Har du spørgsmål omkring Svejsning, trykbeholdere og PED så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!

Hans Erich Andresen Inspektør
Hans er en yderst hjælpsom inspektør som kan det meste inden for bl.a. svejsning, beholdertryk og PED.